Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
v zmysle zmluvy č. 202300203 vypracovanie ZP na určenie náhrady za zriadenie vecného bremena uloženia vodovodného a kanalizačného potrubia na pozemky KNC 9593/1 o výmere 894 m2, KNC 9047/1 o výmere 9 m2., množ.: 4 ks, jedn. cena: 162,0000 EUR, spolu: 648,00 EUR Ing. Pavel Jurko 202300291 648.0 EUR 19. Máj 2023 16. Máj 2023
Objednávame si u Vás: ubytovanie pre členov zahraničných delegácií podľa predloženej cenovej ponuky., množ.: 1 služba, jedn. cena: 900,0000 EUR, spolu: 900,00 EUR MPL Real s.r.o. 202300296 900.0 EUR 18. Máj 2023 17. Máj 2023
Objednávame si u Vás ubytovanie s raňajkami v samostanej izbe pre 1 člena zahraničnej delegácie z partnerského mesta Nowy Sasz v rámci podujatia Prešovský trojičný jarmok 2023 podľa predloženej cenovej ponuky., množ.: 1 služba, jedn. cena: 165,0000 EUR, spolu: 165,00 EUR Ing.Štefan Tarcala-TAVEL 202300295 165.0 EUR 18. Máj 2023 17. Máj 2023
Kontrola, vyčistenie a diagnostika stavu kanalizácie v úkrytoch CO, množ.: 1 služba, jedn. cena: 1 200,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR TOMSTAV plus, s.r.o. 202300276 1200.0 EUR 18. Máj 2023 05. Máj 2023
Realizácia hudobnej produkcie - vystúpenie huslistu Samuela Bandyho na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve dňa 7. júna 2023 od 15.00 hod. v sále PKO Prešov. Cena dohodou max do 100 €., množ.: 1 realizácia, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR Ďusi band 202300300 100.0 EUR 18. Máj 2023 18. Máj 2023
Vyhotovenie sadrokartónovej priečky 8,5 m2, vyrezanie otvoru, vysprávky, vymaľovanie v kancelárii č. 422 v budove MsÚ Jarková 24, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 155,6000 EUR, spolu: 1 155,60 EUR, vyhotovenie akustickej izolácie 34,5 m2 (demontáž časti SDK, vloženie akusticej izolácie, vyhotovenie SDK + maľovanie) v kancelárii č. 324 v budove MsÚ Jarková 24, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 604,0000 EUR, spolu: 2 604,00 EUR TB Mont, s.r.o. 202300292 3759.6 EUR 18. Máj 2023 17. Máj 2023
Oprava prasknutej steny + maľovanie a výmena eletroinštalácie v budove MsÚ Hlavná 73, kanc. č. 16. a 17., množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 620,0000 EUR, spolu: 1 620,00 EUR TB Mont, s.r.o. 202300293 1620.0 EUR 18. Máj 2023 17. Máj 2023
Ubytovanie pre členov zahraničných delegácií podľa predloženej cenovej ponuky., množ.: 1 služba, jedn. cena: 741,0000 EUR, spolu: 741,00 EUR PEGAS J&M s.r.o. 202300294 741.0 EUR 18. Máj 2023 17. Máj 2023
Realizácia prípravy textov a moderovanie na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve dňa 7. júna 2023 od 15.00 hod. v sále PKO Prešov. Cena dohodou max do 150 €., množ.: 1 realizácia, jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR Mgr. Eva Peknušiaková, PhD. 202300299 150.0 EUR 18. Máj 2023 18. Máj 2023
Objednávame si u Vás: tlač pozvánok na Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 7.6.2023 podľa predloženej cenovej ponuky - 275 ks, gramáž 350g/m2 SILK, rozmer 21x10 cm, CMYK + ražba zlatou a červenou, vrátane doručenia na MsÚ Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 162,0000 EUR, spolu: 162,00 EUR Cofin, a.s. 202300287 162.0 EUR 18. Máj 2023 15. Máj 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
zrušenie predkup.práva na byt č. 18, Ul. Prostějovská 97, PO Z H (Fyzická osoba) 201100464 264.19 EUR 02. August 2011 03. August 2011
dodácia na pokrytie prev.nákladov pri poskyt.soc.pomoci a humanit.starostlivosti v meste PO Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov 201100468 7000.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
dotácia na podporu všeobecne prosp.a verejnoprosp.účelov pre zdravotne postihnutých S z (Fyzická osoba) 201100469 180.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
bezodplatný prevod parkoviska pre parkovanie 6 motor.vozidiel k byt.domu Ul.Bjornsonova 1,2 v PO TRIANGULUM, s.r.o. 201100465 03. August 2011 04. August 2011
zriad.VB na pozemky za účelom uloženia a údržby vodovodného potrubia Ul. Krížna, PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201100466 1510.32 EUR 03. August 2011 04. August 2011
odpredaj pozemku pod garážou Ul. Tehelná, PO M D (Fyzická osoba) 201100467 1760.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
dotácia na podporu pre občanov telesne postihnutých Slovenský zväz telesne postihnutých 201100477 200.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
Dod.č.1 - zmena bank.spojenia k Zod na stavbu:"Rekonštrukcia NKP PO-Carrafova väznica-mestská galéria" ROPO SK, s.r.o. 201100481 04. August 2011 05. August 2011
dotácia na podporu pre zdravotne postihnutých občanov Slovenský zväz zdravotne postihnutých 201100475 200.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
dotácia na podporu pre dialyzovaných a transplantovaných občanov Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy 201100474 200.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV