Diakonické sociálne centrum Élim, n.o.

IČO: 31908578

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zvolen Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 176 0.0 EUR 01. Marec 2013 02. Marec 2013
Zvolen Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 118 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen v znení neskorších zmien a doplnkov. 64 600.0 EUR 17. Február 2016 18. Február 2016
Zvolen poskytnutie fin. prostriedkov podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN 118. 1487 0.0 EUR 22. November 2016 23. November 2016
Zvolen Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen v znení neskorších zmien a doplnkov. 98 400.0 EUR 15. Marec 2018 16. Marec 2018
Zvolen Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen v znení neskorších zmien a doplnkov. 211 1500.0 EUR 09. Apríl 2018 10. Apríl 2018
Zvolen Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen v znení neskorších zmien a doplnkov. 191 500.0 EUR 11. Marec 2019 12. Marec 2019
Zvolen doplnenie Zmluvy - zvýšenie dotácie 693 8000.0 EUR 13. Jún 2019 14. Jún 2019
Zvolen Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen v znení neskorších zmien a doplnkov. 192 500.0 EUR 02. Apríl 2020 03. Apríl 2020
Zvolen Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen v znení neskorších zmien a doplnkov. 186 500.0 EUR 10. Máj 2021 11. Máj 2021
Zvolen Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej socialnej služby 530 0.0 EUR 28. Jún 2022 29. Jún 2022