Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene - "Sokoľ, Uhrinč, 7 RD - VN, TS, NN - rozšírenie distribučnej sústavy VSD, a. s." Východoslovenská distribučná, a.s. 2023000437 2273.0 EUR 22. Február 2023 23. Február 2023
Košice Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - odber. miesto Hádzanárska hala, Alejová 2, Košice Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2023000436 EUR 22. Február 2023 23. Február 2023
Košice Rámcová kúpna zmluva - dodávka vody, prenájom dávkovačov vody AQUA PRO EUROPE, a.s. 2023000438 21120.0 EUR 22. Február 2023 28. Február 2023
Košice Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene - "Sokoľ, Uhrinč, 7 RD - VN, TS, NN - rozšírenie distribučnej sústavy VSD, a. s." Východoslovenská distribučná, a.s. 2023000437 2273.0 EUR 22. Február 2023 23. Február 2023
Košice Rámcová kúpna zmluva - dodávka vody, prenájom dávkovačov vody AQUA PRO EUROPE, a.s. 2023000438 21120.0 EUR 22. Február 2023 28. Február 2023
Košice Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - odber. miesto Hádzanárska hala, Alejová 2, Košice Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2023000436 EUR 22. Február 2023 23. Február 2023
Trnava NZ - letné ext.sedenie - TiAmo ristorante - Trhová 3 MaPa Appetito s.r.o. 185 2898.84 23. Február 2023
Nitra Dodatok č. 10 k Mandátnej zmluve č.j.2560/2016/OM zo dňa 30.09.2016 v znení dodatkov č.1-9, byt č.45 na Hôrke s.č.117 na par.reg."C"KN č.462/96 a 462/95, 462/94 pre Miloš Reichstedter., Dodatok č. 10 k Mandátnej zmluve č.j.2560/2016/OM zo dňa 30.09.2016 v znení dodatkov č.1-9, p. Reichstedter. Službyt Nitra, s.r.o 376 2 23. Február 2023
Trnava Poskytnutie finančenej dotácie z rozpočtu mesta IPčko 165 10000.0 23. Február 2023
Žilina Bez názvu I M (Fyzická osoba) 941509 50.0 EUR 23. Február 2023