Objednávka

Detské Ihriská SK s.r.o.
Od
Levice
Mesto Levice, DJ Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 00307203
Pre
Detské Ihriská SK s.r.o.
IČO: 47613165
Horná Ves 44/D
Kremnica
96701
Objednávka
23. Máj 2023
#202300512
Predmet objednávky Suma
Revízia detského ihriska., množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR
60,00 €
TOTAL 60,00 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad