Objednávka

Simanek , s r.o.
Od
Levice
Mesto Levice, OÚPŽP Odd. územného plánovania, výstavby a ŽP, 00307203
Pre
Simanek , s r.o.
IČO: 44934866
Vajnorská 1306/7
Bratislava
83103
Objednávka
25. Máj 2023
#202300519
Predmet objednávky Suma
Aktualizácia rozpočtu na rok 2023 Pumptrack Levice, množ.: 1 , jedn. cena: 180,0000 EUR, spolu: 180,00 EUR
180,00 €
TOTAL 180,00 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad