Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
EPI Právny systém Médium, Obchodný vestník - ročný prístup S-EPI, s.r.o. 202300494 5012300020 2425.06 EUR 15. Marec 2023 19. Február 2023
Mes. poplatok - SOS Ukrajina 10.2.-9.3.2023 Orange Slovensko, a.s. 202300536 5717274787 26.5 EUR 15. Marec 2023 08. Február 2023
Prenájom tlačových zariadení 2/2023 Next Team, s.r.o. 202300527 20230790 2364.19 EUR 15. Marec 2023 21. Február 2023
SketchUp PRO prenájom na 1 rok C-Engineering spol. s r.o. 202300472 2023071 1026.0 EUR 15. Marec 2023 15. Február 2023
Komplexná správa objektu MMK - voda z povrchového odtoku 1/2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202300485 512300228 1634.44 EUR 15. Marec 2023 30. Január 2023
Dodávka a distribúcia EE 1/2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202300457 512300208 19371.72 EUR 15. Marec 2023 30. Január 2023
Náklady SÚ za pevné linky 24.01.-23.02.2023 Mestská časť Košice - Staré Mesto 202300487 1311300003 88.03 EUR 15. Marec 2023 12. Február 2023
Oprava mot. vozidla - KE - 474 FD QALT s.r.o. 202300552 23426 302.26 EUR 15. Marec 2023 26. Február 2023
Zapožičanie vozidla pri škodovej udalosti QALT s.r.o. 202300519 222325 840.0 EUR 15. Marec 2023 01. Január 2023
Zabezpečenie školenia o dodržiavaní protikorupčných predpisov Nadácia Zastavme korupciu 202300558 230100002 352.18 EUR 15. Marec 2023 05. Február 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávame si u vás občerstvenie, tlmočenie a prorpagačné materiály na seminár: Skvalitňovanie spoločných kapacít pôsobiacich v oblasti bezpečnosti v súvislsti s realizáciou projektu: Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC), kód projektu: SKHU/1902/4.1/109 K 13 - Košické kultúrne centrá O10307230141 2671.92 EUR 19. Marec 2023 16. Marec 2023
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 3.2 Zmluvy č. 2011001832 - Špecifikácia vybraných činností a to:- Zabezpečenie údržby, opráv a prevádzky škôl a škols.zariadení bez PS v zriaď.pôsobnosti mesta Košice (vrátane deratizácie a dezinsekcie šk. zar.)- Oprava a údržba kuchynských zariadení v školských jedálňach pri MŠ bez PS v zriaď.pôsob.mesta Košice- Výkon činn. na úseku dopravy podľa kapacit.možností poskytovateľa pri poskytovaní vybr.služieb šk. a šk.zariadeniam bez PS,- Činnosti spojené s odstraňovaním havarij.stavov, odborná, technická a materiálová pomoc pre školy a škol.zar. bez PS v zriaď.pôsob.mesta Košice.V prílohe č. 1 tejto objednávky uvádzame zoznam škôl a školských zariadení bez PS, ktorým budú poskytované vybrané činnosti.V prílohe č. 2 tejto objednávky uvádzame postup a stanovené Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600230031 202300521 20000.0 EUR 19. Marec 2023 26. Február 2023
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie "Priechody pre chodcov Čingovská ulica" podľa technickej špecifikácie a predloženej cenovej ponuky. PT INŽINIERING, s.r.o. O50100230023 5520.0 EUR 16. Marec 2023 27. Február 2023
Objednávam u Vás opravu motorového vozidla KE 811LN(viď. príloha). O.R.S. SERVIS, s. r. o. O30000230045 470.0 EUR 16. Marec 2023 15. Marec 2023
Zabezpečenie dovozu stravy pre prijímateľov soc. služieb v CKSS Košice - Krásna za mesiac marec 2023 (806 obedov a 806 večerí) OBEDY spol. s r.o. O60000230007 7254.0 EUR 16. Marec 2023 06. Marec 2023
Drobný kancelársky a hygienický materiál v zmysle Vašej cenovej ponuky v cene 2 096,26 € s DPH. Ing. Tomáš Dzurňák - D & D O10307230140 2096.26 EUR 16. Marec 2023 14. Marec 2023
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon kontroly hydrantov s tlakovou skúškou hadíc, hasiacích prístrojov a požiarných uzáverov v MŠ bez PS v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac marec.Cena: 30,30EUR bez DPH v zmysle predloženého harmonogramu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600230036 36.36 EUR 16. Marec 2023 14. Marec 2023
Objednávame si u Vás servis diskového poľa Storwize V3700 vrátane náhradného dielu FRU 00Y4643 a FRU 03JK746 (výmena ND, nastavenie, testovanie) AutoCont SK a.s. O10306230018 12454.8 EUR 16. Marec 2023 12. Marec 2023
Objednávame si u Vás výkon servisu na rozvodoch ÚK v objekte MŠ Muškátova 7 a MŠ Oštepova 1, Košice.CENA:MŠ Muškátova 7 - 409,80€ bez DPH v zmysle CPMŠ Oštepova 1 - 1 513,00€ bez DPH v zmysle CP Ján Sovič - SOVMONT O10600230035 2307.36 EUR 16. Marec 2023 12. Marec 2023
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon kontroly hydrantov s tlakovou skúškou hadíc, hasiacích prístrojov a požiarných uzáverov v MŠ bez PS v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac marec.Cena: 30,30EUR bez DPH v zmysle predloženého harmonogramu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600230036 36.36 EUR 16. Marec 2023 14. Marec 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko, a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Práce spojené s obstarávaním:1.1. ÚPD - ZaD ÚPN HSA Košice,lokalita Priemyselný park letisko,1.2. ÚP podkladov-UŠ lokalita Priemyselný park letisko. Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 2011000018 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Dodatok č. 6 k NZ č. 2002/00110/NZM/32. KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným 2011000015 EUR 11. Január 2011 09. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko, a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV