Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Sociálny pohreb AVE + s.r.o. 202306086 230911 374.18 EUR 11. Január 2024 21. December 2023
Odmena za poskytnuté služby 12/2023 Ing. Tomáš Orenič, MBA. 202306182 12122023 3200.0 EUR 11. Január 2024 30. December 2023
Vyúčtovanie - služby a média - Archív, Hlavná 70 1/2024 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202400015 542400021 1200.24 EUR 11. Január 2024 02. Január 2024
Služba - Pripojenie do garant. siete 12/2023 ANTIK Telecom s.r.o. 202306241 59581514 17.92 EUR 11. Január 2024 30. December 2023
Sociálny pohreb AVE + s.r.o. 202306084 230912 359.74 EUR 11. Január 2024 21. December 2023
Mediálna kampaň vo vysielaní telKE K 13 - Košické kultúrne centrá 202306155 23011148 2000.0 EUR 11. Január 2024 21. December 2023
Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu 12/2023 SONET Slovakia, s.r.o. 202306184 1002400097 20.4 EUR 11. Január 2024 30. December 2023
Poplatok za 4Q - Elektronická komunikácia medzi bankami CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. 202306210 4932110570 1080.0 EUR 11. Január 2024 30. December 2023
Zoho WorkDrive 22.12.2023 - 21.01.2024 Zoho Corporation B.V. 202306062 92005152 300.0 EUR 11. Január 2024 21. December 2023
Vypracovanie geometrického plánu - k.ú. Barca GEOkreativ spol. s r.o. 202306000 672023 1080.0 EUR 11. Január 2024 18. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame zabezpečenie vykonania obsluhy plynových kotolní a kotlov, vedenie kníh kotolní, vykonávanie kontroly, drobných opráv a údržby plynových kotolní.Zariadenia: MŠ Repíkova 58, MŠ Hečková 13, MŠ Kovaľska 12/A, MŠ Za priekopou 57, MŠ Polianska 4, MŠ Budanova 6Obdobie: január 2024Cena: 29 833,86€ / 12mesiacov = 2 486,16EUR bez DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuky) Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600240006 2983.39 EUR 16. Január 2024 07. Január 2024
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 3.2.6 Zmluvy č. 2011001832 - činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly a odpočtu energií a ost. služieb energetického manažmentu po jednotlivých školských zariadeniach v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac januárCena: 55 162,11 EUR / 12 = 4 596,85 bez DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuky) Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600240005 5516.22 EUR 16. Január 2024 07. Január 2024
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 3.2.6 Zmluvy č. 2011001832 - činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly a odpočtu energií a ost. služieb energetického manažmentu po jednotlivých školských zariadeniach v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac januárCena: 55 162,11 EUR / 12 = 4 596,85 bez DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuky) Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600240005 5516.22 EUR 16. Január 2024 07. Január 2024
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon revízie elektrických spotrebičov v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac január.Cena: 286ks x 9,32 EUR = 2 665,52 EUR bez DPH v zmysle predloženého harmonogramu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600240002 3198.62 EUR 16. Január 2024 07. Január 2024
Objednávame si u Vás dodávku spotrebného materiálu IKT Datacom s.r.o. O10306240002 1121.5 EUR 16. Január 2024 09. Január 2024
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon kontroly hydrantov s tlakovou skúškou hadíc, hasiacích prístrojov a požiarných uzáverov v MŠ bez PS v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac január.Cena: 5 503,45 EUR bez DPH v zmysle predloženého harmonogramu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600240004 6604.14 EUR 16. Január 2024 07. Január 2024
Odvoz mobilných predajných stánkov, Betlehemu, zvukárskej búdky a prístreškov z Hlavnej ulice do Čermeľa a do areálu BPMK na Južnom nábreží. Mestské lesy Košice a.s. O10307240003 1176.0 EUR 16. Január 2024 03. Január 2024
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame zabezpečenie vykonania obsluhy plynových kotolní a kotlov, vedenie kníh kotolní, vykonávanie kontroly, drobných opráv a údržby plynových kotolní.Zariadenia: MŠ Repíkova 58, MŠ Hečková 13, MŠ Kovaľska 12/A, MŠ Za priekopou 57, MŠ Polianska 4, MŠ Budanova 6Obdobie: január 2024Cena: 29 833,86€ / 12mesiacov = 2 486,16EUR bez DPH (v zmysle predloženej cenovej ponuky) Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600240006 2983.39 EUR 16. Január 2024 07. Január 2024
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon kontroly hydrantov s tlakovou skúškou hadíc, hasiacích prístrojov a požiarných uzáverov v MŠ bez PS v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac január.Cena: 5 503,45 EUR bez DPH v zmysle predloženého harmonogramu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600240004 6604.14 EUR 16. Január 2024 07. Január 2024
V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 7.2 Zmluvy č. 2011001832 - výkon revízie elektrických spotrebičov v zmysle priloženého harmonogramu za mesiac január.Cena: 286ks x 9,32 EUR = 2 665,52 EUR bez DPH v zmysle predloženého harmonogramu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10600240002 3198.62 EUR 16. Január 2024 07. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko, a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Práce spojené s obstarávaním:1.1. ÚPD - ZaD ÚPN HSA Košice,lokalita Priemyselný park letisko,1.2. ÚP podkladov-UŠ lokalita Priemyselný park letisko. Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 2011000018 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Dodatok č. 6 k NZ č. 2002/00110/NZM/32. KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným 2011000015 EUR 11. Január 2011 09. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko, a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV