Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Paušál za poskytovanie systémovej podpory 4/2024 Aricoma Systems s.r.o. 202401809 3762400988 8368.08 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Poskytnuté právne služby ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o. 202401808 2024038 5400.0 EUR 09. Jún 2024 23. Apríl 2024
Zabezpečenie podujatia Deň detí v ZOO HALIGANDA, občianske združenie 202402127 5052024 450.0 EUR 09. Jún 2024 04. Jún 2024
Odber tepla a TÚV 5/2024 Technická univerzita v košiciach, Fakulta umení 202401768 3240001115 1300.0 EUR 09. Jún 2024 05. Máj 2024
Win Server Svr ECSA Aricoma Systems s.r.o. 202401667 3762400987 2700.0 EUR 09. Jún 2024 30. Apríl 2024
Poplatky za použitie - Microsoft Azure Standard 4/2024 Microsoft Ireland Operations Limited, Írsko 202401775 1631.07 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Prenájom priestorov v rámci podujatia ,,Festival ZUŠ" K 13 - Košické kultúrne centrá 202401871 24010445 620.0 EUR 09. Jún 2024 14. Máj 2024
Poskytnutie cateringových služieb - Festival ZUŠ K 13 - Košické kultúrne centrá 202402006 24010468 734.6 EUR 09. Jún 2024 13. Máj 2024
Finančné náklady spojené s užívaním NP Dvorkinova 7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 202402050 1412450014 1845.21 EUR 09. Jún 2024 28. Máj 2024
MSK - Kamerový systém MsP SWAN KE, s.r.o. 202402185 1605000310 384.0 EUR 09. Jún 2024 31. Máj 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávame si u vás vybavenie do toaliet (dávkovače, koše, zrkadlá, wc sedátka) a hygienické potreby (papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo, sáčky) podľa cenovej ponuky do Telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska KC TRADE Plus s.r.o. O10307240286 7520.64 EUR 12. Jún 2024 09. Jún 2024
Projektová a programová príprava, realizácia podujatia SPIRIT Hlavná 2024 dňa 23.6. 2024 od 18.00 hod. pred Urbanovou vežou.Košické kultúrne leto 2024. Občianske združenie pre vzdelávanie a kultúru EDUCO Rising O10307240266 1400.0 EUR 12. Jún 2024 03. Jún 2024
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame dodanie setu interaktívnych pomôcok a edukačného programu zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti detí pre 39 materských škôl bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice RIS Company s.r.o. O10600240085 9711.0 EUR 12. Jún 2024 06. Jún 2024
Propagácia mesta na podujatí VIRVAR 2024 - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny v dňoch 6.-9.6. 2024.Kalendár významných podujatí. Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach O10307240263 1000.0 EUR 12. Jún 2024 02. Jún 2024
Materiálne a technické zabezpečenie podujatia SPIRIT Hlavná 2024 dňa 23.6. 2024 od 18.00 hod. pred Urbanovou vežou.Košické kultúrne leto 2024. Združenie Djov a hudobných producentov Dj Camp O10307240267 1400.0 EUR 12. Jún 2024 03. Jún 2024
Rekonštrukcia časti oplotenia pri ihrisku ZŠ Starozagorská 8, Košice a doplnenie Switch Boxu na ovládanie osvetlenia ihriska v zmysle zaslanej cenovej ponuky ŚPORTFINAL, s.r.o. O10307240295 17977.33 EUR 12. Jún 2024 11. Jún 2024
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame vydanie 39 mandátnych certifikátov s platnosťou 1 rok a dodanie 39 ks čipových kariet GEMALTO IDPRIME 940 spolu s čitačkou K30 pre riaditeľov materských škôl bez právnej subjektivity. Disig, a.s. O10600240086 3477.24 EUR 12. Jún 2024 06. Jún 2024
Objednávame si u Vás prístup do systému "JOSEPHINE PROEBIZ" - SW pre elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania, ktorý bude spĺňať podmienky zákona č. 345/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 41/2019 Z. z., prípadne ďalších predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním - na obdobie 12 mesiacov. Cena podľa ponuky 4.860 € bez DPH. NAR marketing s. r. o. O10306240066 5832.0 EUR 12. Jún 2024 09. Jún 2024
Objednávame si u Vás montáž optickej a metalickej kabeláže na garážovej vrátnici podľa cenovej ponuky. Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL O10306240067 2910.66 EUR 12. Jún 2024 10. Jún 2024
Objednávame si u Vás dodanie 64 ks darčekových poukážok v hodnote 20 EUR pre deti a žiakov vrámci akcie "Mesto Košice deťom" Martinus, s.r.o. O10600240081 1280.0 EUR 12. Jún 2024 04. Jún 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Práce spojené s obstarávaním:1.1. ÚPD - ZaD ÚPN HSA Košice,lokalita Priemyselný park letisko,1.2. ÚP podkladov-UŠ lokalita Priemyselný park letisko. Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 2011000018 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Dodatok č. 6 k NZ č. 2002/00110/NZM/32. KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným 2011000015 EUR 11. Január 2011 09. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV