Prima banka Slovensko, a.s.

IČO: 31575951
Hodžova 11
Žilina
01001 Žilina

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina poplatokza vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2023 10952023 10952023 1031.63 EUR 08. Január 2024 19. December 2023
Pezinok Poplatky za vedenie účtu cenných papierov, 2023 OPS/1056/2023 580.28 EUR 03. Január 2024
Trnava poplatok za vedenie účtu cenných papierov 2887 1043.15 29. December 2023
Malacky Poplatok z Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2023 20232599 507.2 EUR 28. December 2023
Levice ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 202304625 10412023 500.38 EUR 19. December 2023 zaplatené
Poprad 20231450 60.0 EUR 19. Jún 2023
Žilina poplatok- informácie pre audítorov 7230100420 7230100420 60.0 EUR 19. Apríl 2023 13. Apríl 2023
Košice Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi 202300583 7230100260 60.0 EUR 22. Marec 2023 19. Február 2023
Košice Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi 202300583 7230100260 60.0 EUR 22. Marec 2023 19. Február 2023
Košice Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi 202300583 7230100260 60.0 EUR 22. Marec 2023 19. Február 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pezinok Poskytnutie bankovej informácie auditorovi, množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 20210176 60.0 EUR 22. Marec 2021 16. Marec 2021
Pezinok Potvrdenie o zostatkoch na účtoch k 31.12.2019 pre potreby auditu, množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 20200331 60.0 EUR 18. August 2020 18. August 2020
Levice Námestie hrdinov 7-8 - neb. priestor na prízemí, množ.: 1 , jedn. cena: 1 200,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR 201801299 1200.0 EUR 21. December 2018 20. December 2018
Levice Námestie hrdinov 7-8 - neb. priestor na prízemí, množ.: 1 , jedn. cena: 1 200,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR 201801299 1200.0 EUR 21. December 2018 20. December 2018
Poprad vyhotovovanie stavových výpisov z účtu majiteľa cenných papierov – mesta Poprad, vedených prostredníctvom Prima banky Slovensko, a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, na rok 2018 1801156 100.0 EUR 18. Máj 2018 18. Máj 2018
Poprad poplatok banke za podklady k auditu 1816023 150.0 EUR 02. Máj 2018 24. Apríl 2018
Pezinok potvrdzovací list pre audítora, množ.: 1 , jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 70,00 EUR 20180046 70.0 EUR 26. Január 2018 26. Január 2018
Poprad vyhotovovanie stavových výpisov z účtu majiteľa cenných papierov – mesta Poprad, vedených prostredníctvom Prima banky Slovensko, a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, na rok 2018 1816002 200.0 EUR 12. Január 2018 08. Január 2018
Poprad poplatok banke za podklady k auditu 1716017 150.0 EUR 22. Máj 2017 15. Máj 2017
Pezinok Objednávame u Vás bankovú správu pre účely auditu k 31.12.2016, množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 20170053 60.0 EUR 15. Február 2017 15. Február 2017
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Košice Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Nitra úverová linka 269 5 07. Marec 2011
Nitra termínovaný úver 270 6 07. Marec 2011
Nitra Bez názvu 266 2 07. Marec 2011
Nitra termínovaný úver 271 7 07. Marec 2011
Nitra Zmluva o termínovanom úvere 267 3 07. Marec 2011
Nitra Bez názvu 265 1 07. Marec 2011
Nitra Bez názvu 268 4 07. Marec 2011
Košice Dodatok č. 2 k úverovej zmluve č. 2010000235. 2011000325 EUR 08. Marec 2011 09. Marec 2011