Prima banka Slovensko a.s.

IČO: 31575951
Hodžova 11
Žilina
01001 Žilina

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pezinok Poskytnutie bankovej informácie auditorovi, množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 20210176 60.0 EUR 22. Marec 2021 16. Marec 2021
Pezinok Potvrdenie o zostatkoch na účtoch k 31.12.2019 pre potreby auditu, množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 20200331 60.0 EUR 18. August 2020 18. August 2020
Levice Námestie hrdinov 7-8 - neb. priestor na prízemí, množ.: 1 , jedn. cena: 1 200,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR 201801299 1200.0 EUR 21. December 2018 20. December 2018
Levice Námestie hrdinov 7-8 - neb. priestor na prízemí, množ.: 1 , jedn. cena: 1 200,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR 201801299 1200.0 EUR 21. December 2018 20. December 2018
Poprad vyhotovovanie stavových výpisov z účtu majiteľa cenných papierov – mesta Poprad, vedených prostredníctvom Prima banky Slovensko, a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, na rok 2018 1801156 100.0 EUR 18. Máj 2018 18. Máj 2018
Poprad poplatok banke za podklady k auditu 1816023 150.0 EUR 02. Máj 2018 24. Apríl 2018
Pezinok potvrdzovací list pre audítora, množ.: 1 , jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 70,00 EUR 20180046 70.0 EUR 26. Január 2018 26. Január 2018
Poprad vyhotovovanie stavových výpisov z účtu majiteľa cenných papierov – mesta Poprad, vedených prostredníctvom Prima banky Slovensko, a.s. v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, na rok 2018 1816002 200.0 EUR 12. Január 2018 08. Január 2018
Poprad poplatok banke za podklady k auditu 1716017 150.0 EUR 22. Máj 2017 15. Máj 2017
Pezinok Objednávame u Vás bankovú správu pre účely auditu k 31.12.2016, množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 20170053 60.0 EUR 15. Február 2017 15. Február 2017
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Košice Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Košice Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Nitra Zmluva o termínovanom úvere 267 3 07. Marec 2011
Nitra termínovaný úver 270 6 07. Marec 2011
Nitra úverová linka 269 5 07. Marec 2011
Nitra termínovaný úver 271 7 07. Marec 2011
Nitra Bez názvu 265 1 07. Marec 2011
Nitra Bez názvu 266 2 07. Marec 2011
Nitra Bez názvu 268 4 07. Marec 2011