Logo

Trnava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Počet obyvateľov : 62422 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
upgrade záznamového zariadenia DialCom s. r. o. 20230226 1100.0 22. Marec 2023 22. Marec 2023
školenie správcov PCO NAM Slovakia s.r.o. 20230225 276.0 22. Marec 2023 22. Marec 2023
projektové spracovanie zmien a úprav v súvislosti so zmenami dopravného riešenia, architektúry a zelene k investičnej akcii Obnova Námestia SNP Ateliér DV s.r.o. 20230227 12120.0 22. Marec 2023 22. Marec 2023
grafické práce CUBE studio s.r.o. 20230224 515.28 21. Marec 2023 21. Marec 2023
vzdelávanie zamestnancov LEMAD s.r.o. 20230223 9098.0 21. Marec 2023 21. Marec 2023
Stagg AS15B PA systém, teleskopický repro-stojan Muziker a.s. 20230222 419.8 20. Marec 2023 20. Marec 2023
Demontáž a montáž radiátorov na radnici CARTE s.r.o. 20230221 3960.48 20. Marec 2023 20. Marec 2023
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu Detské ihrisko Limbová MH Teplárenský holding, a.s. 20230214 36.0 17. Marec 2023 17. Marec 2023
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu Detské ihrisko Limbová Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20230215 50.0 17. Marec 2023 17. Marec 2023
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu Detské ihrisko Limbová ELTODO SK, a.s. 20230218 12.0 17. Marec 2023 17. Marec 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
k.ú.TA,Botanická ul.,zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB, p.č.1635/243-parkovisko, k.ú.TA,Botanická ul.,zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB, p.č.1636/17-parkovisko MBM-REAL, a.s. 801 11. Január 2011
Nájomná zmluva na prenájom 1 ks VO metal design slovakia a.s. 2 750.0 19. Január 2011
Darovacia zmluva - peňažný dar na XX. reprezentačný ples ZMO, región Jaslovské Bohunice ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 22 25.0 20. Január 2011
predaj nehnuteľnosti v k.ú.TA, ul. J.Hollého, p.č. 273/1 - zast.pl. - 1341 m2, predaj nehnuteľnosti v k.ú.TA, ul. J.Hollého, p.č. 273/2 - zast.pl. - 69 m2 Apartment Trnava IN, s.r.o. 804 280820.55 24. Január 2011
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ M. Gorkého 21 v Trnave YIT Reading a.s. 818 26. Január 2011
Vystúpenie DH Mistříňanka Dechová hudba Mistříňanka Antonína Pavluše 69 31. Január 2011
kúpa nehnuteľnosti - parc. č. 3505/3 - 2m2 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 21 40.0 31. Január 2011
rozdiel medzi uhradeným nájomným a infláciou napočítanou za obdobie 5 rokov,t.j. 2006-2010, J D (Fyzická osoba) 764 4.86 02. Február 2011
rozdiel medzi uhradeným nájomným a infláciou napočítanou za obdobie 5 rokov,t.j. 2006-2010, A K (Fyzická osoba) 634 5.19 02. Február 2011
rozdiel medzi uhradeným nájomným a infláciou napočítanou za obdobie 5 rokov,t.j. 2006-2010, I J (Fyzická osoba) 754 6.4 02. Február 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV