SPP - distribúcia, a.s.

IČO: 35910739
Plátennícka 19013/2
Bratislava-Ružinov
82101 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nitra vytýčenie plynovodu 9000510982 67.38 EUR 08. Júl 2024
Poprad IFA 20241448 - vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie ku investičnej akcii "Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovci4 20241448 36.0 EUR 01. Júl 2024
Poprad IFA 20241485 - vyjadrenie k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby pre stavebné povolenie ku inv. akcii "Výstavba cyklistických komunikácií, 2. časť Výstavba cyklistických komunikácií v Euror 20241485 36.0 EUR 01. Júl 2024
Trenčín poplatok za vyjadrenie 9000510072 36.0 EUR 26. Jún 2024
Trenčín poplatok za vyjadrenie 9000510072 36.0 EUR 26. Jún 2024
Pezinok vytýčenie plynovodu 9000510488 165.7 EUR 24. Jún 2024
Trenčín poplatok za vyjadrenie - LOOKA - dočasná revitalizácia priestoru po modernizácii železničnej trate v centre Trenčína" 9000509381 36.0 EUR 19. Jún 2024
Trenčín poplatok za vyjadrenie - LOOKA - dočasná revitalizácia priestoru po modernizácii železničnej trate v centre Trenčína" 9000509381 36.0 EUR 19. Jún 2024
Pezinok Vyjadrenie "Zmena účelu využitia....denný stacionár" 9000508832 36.0 EUR 18. Jún 2024
Poprad IFA 20240986 - vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica" na základe objednávky č. 2408076/2024 20240986 18.0 EUR 07. Jún 2024
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre investičnú akciu "Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - sídlisko JUH - I. etapa" 2408103 36.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
Trenčín Obnova bočného vstupu na cintorín, množ.: 1 , jedn. cena: 36,0000 EUR, spolu: 36,00 EUR 20240638 36.0 EUR 10. Júl 2024 03. Júl 2024
Poprad vytýčenie inžinierskych sietí pre inv. akciu "Rekonštrukcia VO v meste Poprad, mestská časť Matejovce, Ul. Smetanova" 2408100 100.0 EUR 08. Júl 2024 03. Júl 2024
Trnava vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách 20240536 36.0 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Pezinok Vyjadrenie k PD pre stavbu: Výmeníková stanica - zmena účelu využitia (parc. č. 880/19, k.ú. Pezinok), množ.: 1 , jedn. cena: 36,0000 EUR, spolu: 36,00 EUR 20240410 36.0 EUR 14. Jún 2024 14. Jún 2024
Nitra PD MK Orechov Dvor, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 20241191 EUR 13. Jún 2024 13. Jún 2024
Poprad Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie pre investičnú akciu "Výstavba sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest v Poprade - Matejovciach" 2408085 36.0 EUR 31. Máj 2024 30. Máj 2024
Trnava objednávka vyjadrenia k akcii "Humanizácia čajkovského" 20240429 36.0 27. Máj 2024 27. Máj 2024
Trenčín Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasliach, množ.: 1 , jedn. cena: 36,0000 EUR, spolu: 36,00 EUR 20240455 36.0 EUR 20. Máj 2024 20. Máj 2024
Poprad vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica" 2408076 18.0 EUR 07. Máj 2024 07. Máj 2024
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra preložka plyn. zariad. -preložka plynomeru k.ú. NR p. č. 3962/1 1937 217 02. Február 2011
Nitra meranie spotrebu plynu Priemyselná ul. parc. č. 3962/1 1938 218 02. Február 2011
Malacky Prenájom plynárenského zariadenia k HBV Jánošíkova 97 0.0 EUR 11. Marec 2011
Trnava ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1072/26, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1323/65, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1323/67, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1331, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1332/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5394/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5422/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5437, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5520/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8859, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8922/2, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8927/1 779 27. September 2011
Trnava zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1501/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1501/3, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1502/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1581/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1623/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/102, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/75, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/90, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8722/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8722/3, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8725, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8726 959 01. November 2011
Prešov Zmluva o zriadení vecného bremena 201200015 73.57 EUR 12. Január 2012 13. Január 2012
Prešov Zmluva o zriadení vecného bremena 201200015 73.57 EUR 12. Január 2012 13. Január 2012
Malacky uloženie plyn.zariadení a ich údržba na časti parc.č.907/2,908,978/1"E" a 2161/1"C" 671 0.0 EUR 19. Január 2012
Trnava vypustenie z textu ZoZVB p.č.1501/3-zast.pl.97 m2, ktorá nie je uvedená v GP 12/2011 1150 24. Január 2012
Prešov Zmluva o pripojení k distrib. sieti 201200062 25. Január 2012 26. Január 2012