SPP - Distribúcia, a.s.

IČO: 35910739
Plátennícka 19013/2
Bratislava-Ružinov
82109 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Poplatok za vyjadrenie 202400497 9000497953 96.0 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Levice Poplatok za vyjadrenie 202400497 9000497953 96.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice Poplatok za vyjadrenie 202400496 9000497950 96.0 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Levice Poplatok za vyjadrenie 202400496 9000497950 96.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Pezinok Poplatok za vyjadrenie "Rozšírenie kapacity ZŠ Kupeckého" 9000494397 96.0 EUR 15. Január 2024
Trenčín poplatok za vyjadrenie 12/2023 9000494203 36.0 EUR 15. Január 2024
Žilina poplatok za vyjadrenie 9000494194 9000494194 36.0 EUR 08. Január 2024 02. Január 2024
Pezinok Vyjadrenie k PD "Úprava križovatky Komenského, Bratislavská, Drevárska", dažďová kanalizácia 9000493892 96.0 EUR 08. Január 2024
Košice Poplatok za vyjadrenie - Okružná križovatka Kostolianska cesta,.. 202305936 9000493074 36.0 EUR 27. December 2023 10. December 2023
Košice Poplatok za vyjadrenie - Okružná križovatka Kostolianska cesta,.. 202305936 9000493074 36.0 EUR 27. December 2023 10. December 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Nasvietenie priechodu pre chodcov na ceste I/18 (križovatka Ul. L. Svobodu, Joliota Curie a cesty I/18) " 2408007 18.0 EUR 15. Január 2024 15. Január 2024
Žilina vypracovanie vyjadrenia k PD pre SP a existencií inž. sietí pre stavbu: Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene, množ.: 1 , jedn. cena: 36,0000 EUR, spolu: 36,00 EUR 202400077 36.0 EUR 15. Január 2024 15. Január 2024
Trnava vyjadrenie k PD rekonštrukcie verejného osvetlenia Tajovského a časť Čajkovského 20240035 36.0 15. Január 2024 15. Január 2024
Poprad vyjadrenie k existencií sietí ku investičnej akcii "Doplnenie verejného osvetlenia na Ul. Jarmočnej" 2408004 18.0 EUR 15. Január 2024 15. Január 2024
Pezinok Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu Rozšírenie kapacity ZŠ Kupeckého, Pezinok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR 20240004 96.0 EUR 10. Január 2024 08. Január 2024
Trenčín Revitalizácia nám. Sv. Anny v Trenčíne- časť Kaviareň, množ.: 1 , jedn. cena: 36,0000 EUR, spolu: 36,00 EUR 20240014 36.0 EUR 08. Január 2024 08. Január 2024
Trenčín Trenčiansky luh - revitalizácia rekreačno vzdelávacej zóny - vyjadrenie, množ.: 1 , jedn. cena: 36,0000 EUR, spolu: 36,00 EUR 20240009 36.0 EUR 08. Január 2024 08. Január 2024
Pezinok Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu Úprava križovatky Komenského, Bratislavská, a Drevárska ulica, SO 07 Dažďová kanalizácia, Pezinok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR 20240005 96.0 EUR 08. Január 2024 08. Január 2024
Trenčín Cyklotrasy - Brnianska ul .II. etapa, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR 20240008 120.0 EUR 08. Január 2024 08. Január 2024
Trnava objednávka vytýčenia sietí v teréne 20231062 60.0 13. December 2023 13. December 2023
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra meranie spotrebu plynu Priemyselná ul. parc. č. 3962/1 1938 218 02. Február 2011
Nitra preložka plyn. zariad. -preložka plynomeru k.ú. NR p. č. 3962/1 1937 217 02. Február 2011
Malacky Prenájom plynárenského zariadenia k HBV Jánošíkova 97 0.0 EUR 11. Marec 2011
Trnava ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1072/26, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1323/65, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1323/67, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1331, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1332/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5394/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5422/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5437, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5520/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8859, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8922/2, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8927/1 779 27. September 2011
Trnava zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1501/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1501/3, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1502/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1581/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1623/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/102, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/75, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/90, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8722/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8722/3, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8725, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8726 959 01. November 2011
Prešov Zmluva o zriadení vecného bremena 201200015 73.57 EUR 12. Január 2012 13. Január 2012
Prešov Zmluva o zriadení vecného bremena 201200015 73.57 EUR 12. Január 2012 13. Január 2012
Malacky uloženie plyn.zariadení a ich údržba na časti parc.č.907/2,908,978/1"E" a 2161/1"C" 671 0.0 EUR 19. Január 2012
Trnava vypustenie z textu ZoZVB p.č.1501/3-zast.pl.97 m2, ktorá nie je uvedená v GP 12/2011 1150 24. Január 2012
Prešov Zmluva o pripojení k distrib. sieti 201200062 25. Január 2012 26. Január 2012