SPP - Distribúcia, a.s.

IČO: 35910739
Vajanského 80 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina vypracovanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a k existencii sietí vo vašej správe pre stavbu: Vybudovanie prístrešku MHD, zastávka ul. Na lány (smer mesto), Žilina - Budaí 9000466256 9000466256 96.0 EUR 28. Marec 2023 20. Marec 2023
Žilina vyjadrenie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre stavbu: Vybudovanie ihriska na ul. Malý diel, Žilina Bôrik 9000466320 9000466320 96.0 EUR 28. Marec 2023 21. Marec 2023
Malacky Poplatok za vyjadrenie 20230506 96.0 EUR 28. Marec 2023
Žilina vyjadrenie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre stavbu: Vybudovanie chodníka na ul. Bajzova, Žilina - Hliny 9000466257 9000466257 96.0 EUR 28. Marec 2023 20. Marec 2023
Poprad IFA - vyúčtovanie ku faktúre za vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Výstavba chodníka Ul. Vodárenská, Poprad - Veľká" na základe objednávky č. 2308012/2023 20230179 18.0 EUR 27. Marec 2023
Košice Poplatok za vyjadrenie - Doplnenie VOS v MČ Košice - Nad Jazerom 202300799 9000464687 36.0 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Košice Poplatok za vyjadrenie - Doplnenie a modernizácia ver. osvetlenia 202300723 9000464706 36.0 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Košice Poplatok za vyjadrenie - Doplnenie a modernizácia ver. osvetlenia 202300723 9000464706 36.0 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Košice Poplatok za vyjadrenie - Doplnenie verejného osvetlenia na ul. Tri hôrky 202300640 9000464495 36.0 EUR 22. Marec 2023 23. Február 2023
Košice Poplatok za vyjadrenie - Doplnenie VOS v MČ Košice - Nad Jazerom 202300799 9000464687 36.0 EUR 22. Marec 2023 27. Február 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad vyjadrenie k dokumentácii k územnému konaniu pre investičnú akciu "Výstavba chodníka, ul. Vodárenská, Poprad - Veľká" 2308044 96.0 EUR 30. Marec 2023 28. Marec 2023
Trnava vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu Detské ihrisko Limbová 20230216 36.0 17. Marec 2023 17. Marec 2023
Žilina 202300666 EUR 16. Marec 2023 16. Marec 2023
Žilina vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie a k existencii inžinierskych sietí pre stavbu "Chodník na ul. Juraja Závodského popri pošte, Žilina - Závodie" CPV71336000-2, množ.: 1 , jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR 202300672 96.0 EUR 16. Marec 2023 16. Marec 2023
Poprad vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby z dôvodu dodatočného povolenia a kolaudácie existujúcej stavby: "Mimoriadna situácia, Dočasné prístrešky v obytných kontajneroch, ul. Staničná, Poprad - Matejovce" 2308027 96.0 EUR 14. Marec 2023 10. Marec 2023
Poprad vyjadrenie k existencii IS, v rámci stavby "Park JUH II" 2308033 18.0 EUR 14. Marec 2023 10. Marec 2023
Poprad vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre investičnú akciu "Výstavba cyklistických komunikácií Poprad - Veľký Slavkov" 2308022 96.0 EUR 08. Marec 2023 28. Február 2023
Žilina vyjadrenie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie k projektovej dokumentácii pre stavbu: Cyklotrasa V10 na ul. Košická, Pri celulózke s napojením na exist. Cyklotrasu na Vodné dielo Žilina - II. CPV71320000-7, množ.: 1 , jedn. cena: 96,0000 EUR, spolu: 96,00 EUR 202300547 96.0 EUR 03. Marec 2023 03. Marec 2023
Trnava vyjadrenie k PD "Obnova Námestia SNP" 20230156 36.0 24. Február 2023 24. Február 2023
Pezinok stanovisko, množ.: 1 , jedn. cena: 18,0000 EUR, spolu: 18,00 EUR 20230095 18.0 EUR 24. Február 2023 24. Február 2023
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra meranie spotrebu plynu Priemyselná ul. parc. č. 3962/1 1938 218 02. Február 2011
Nitra preložka plyn. zariad. -preložka plynomeru k.ú. NR p. č. 3962/1 1937 217 02. Február 2011
Malacky Prenájom plynárenského zariadenia k HBV Jánošíkova 97 0.0 EUR 11. Marec 2011
Trnava ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1072/26, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1323/65, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1323/67, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1331, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 1332/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5394/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5422/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5437, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 5520/1, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8859, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8922/2, ZoBZoZVB - umiestnenie plynovodu - časť parc. č. 8927/1 779 27. September 2011
Trnava zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1501/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1501/3, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1502/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1581/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1623/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/102, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/75, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 1635/90, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8722/1, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8722/3, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8725, zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB-ulož.IS-plynovodu,k.ú.TA, p.č. 8726 959 01. November 2011
Prešov Zmluva o zriadení vecného bremena 201200015 73.57 EUR 12. Január 2012 13. Január 2012
Malacky uloženie plyn.zariadení a ich údržba na časti parc.č.907/2,908,978/1"E" a 2161/1"C" 671 0.0 EUR 19. Január 2012
Trnava vypustenie z textu ZoZVB p.č.1501/3-zast.pl.97 m2, ktorá nie je uvedená v GP 12/2011 1150 24. Január 2012
Prešov Zmluva o pripojení k distrib. sieti 201200062 25. Január 2012 26. Január 2012
Trnava Zriadenie vecného bremena - Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 1, k.ú.TA, p.č.1507/183, Zriadenie vecného bremena - Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 1, k.ú.TA, p.č.1507/70, Zriadenie vecného bremena - Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 1, k.ú.TA, p.č.2276, Zriadenie vecného bremena - Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 1, k.ú.TA, p.č.2288, Zriadenie vecného bremena - Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 1, k.ú.TA, p.č.2380, Zriadenie vecného bremena - Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 1, k.ú.TA, p.č.8879, Zriadenie vecného bremena - Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 1, k.ú.TA, p.č.8885 91 14. Marec 2012