Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice fa za telekom sluzobne pausaly 3 2024 2024046 8347215609 188.28 EUR 08. Apríl 2024 nezaplatené
Levice Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 202401183 8346972962 318.0 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Levice Poplatky za telefónne služby za 03.2024 212400083 8346779734 81.5 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Levice Archív MsU , dom smutku Levice - telekom. služby 202401226 8346972593 7.2 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Levice Internet, hlasové služby 212400045 8346861744 72.86 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Levice tel.hov.-2024/3-4 212400124 8346776151 17.99 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Levice tel. poplatky 3/2024 wifi pre TEBA 202401218 8346858992 176.84 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Levice MČ telefónne poplatky za mesiac 03/2024 202401214 8346869913 121.15 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Levice Internet FINGERA 03/2024 202401214 8346869913 121.15 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Levice telekomunikačné služby 212400074 8346902886 83.15 EUR 01. Apríl 2024 nezaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Mobilný telefón Motorola Moto E13, množ.: 5 , jedn. cena: 79,0000 EUR, spolu: 395,00 EUR, Aktiváciu piatich nových čísel (SIM) s programom MT Profesionál s doplnkovou službou VPS vrátane nastavenia zdieľania dát s existujúcim 50GB BDS balíkoom 1E9RCST385 pričom na každé z piatich čísel vyhradiť v BDS balíku 1GB dát, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202400261 395.0 EUR 20. Marec 2024 20. Marec 2024
Trnava vyjadrenie k PD rekonštrukcie verejného osvetlenia Tajovského a časť Čajkovského 20240032 30.0 15. Január 2024 15. Január 2024
Nitra vytýčenie IS na Stračej ul., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 20240026 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
Trnava objednávka vytýčenia sietí v teréne 20231054 32.4 12. December 2023 12. December 2023
Trnava objednávka vytýčenia sietí v teréne 20231054 50.0 12. December 2023 12. December 2023
Trenčín KS Dlhé Hony- KKC Dlhé Hony - vyjadrenie, množ.: 1 , jedn. cena: 30,0000 EUR, spolu: 30,00 EUR 20231058 30.0 EUR 06. December 2023 06. December 2023
Trnava vyjadrenie k PD SP "Emmerova vila - rekonštrukcia objektu" 20231020 16.0 30. November 2023 30. November 2023
Trnava vyjadrenie k PD SP "ZŠ s MŠ A. Kubnu - rekonštrukcia areálu" 20231021 16.0 30. November 2023 30. November 2023
Trnava vyjadernie k PD DÚR "Parčík a verejný priestor pri Synagóge" 20231018 16.0 30. November 2023 30. November 2023
Trnava vyjadrenie k SP pre stavbu "ZŠ s MŠ K. Mahra 11 - rekonštrukcia areálu" 20231015 16.0 30. November 2023 30. November 2023