AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s.

IČO: 00195464
Tabaková ul. 2290/21
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Dodatočné elektroinšt. práce a stav. práce / oprava sály / - KD Malý Kiar 202304524 20230373 890.0 EUR 20. December 2023 zaplatené
Levice Dodatočné elektroinšt. práce a stav. práce / oprava sály / - KD Malý Kiar 202304524 20230373 890.0 EUR 20. December 2023 nezaplatené
Levice Elektromontážne práce, maliarske práce a sadrokartónový strop - KD Malý Kiar 202303886 20230338 8345.04 EUR 24. November 2023 zaplatené
Levice Elektromontážne práce, maliarske práce a sadrokartónový strop - KD Malý Kiar 202303886 20230338 8345.04 EUR 24. November 2023 nezaplatené
Levice nakládka a odvoz zmiešaného odpadu 212100362 210214 4647.6 EUR 22. September 2021 zaplatené
Levice žeriavnické práce 211800208 180191 538.8 EUR 03. Máj 2018 zaplatené
Levice Práca so žeriavom - na prenos záhradného domčeka v areáli materskej školy na Ul.Hviezdoslavovej. 201801237 180153 72.0 EUR 25. Apríl 2018 zaplatené
Levice výkopové práce 211700132 170109 79.68 EUR 12. Apríl 2017 zaplatené
Levice betón 211500364 150299 573.49 EUR 26. Október 2015 zaplatené
Levice oprava parkoviska pri ŠH 211500356 150292 935.09 EUR 05. Október 2015 zaplatené
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Výmena okien a dverí - kultúrny dom Malý Kiar 479 0.0 EUR 25. Marec 2011
Levice Kúpa nehnuteľného majetku - pozemky, komunikácie 271 1.0 EUR 31. Máj 2016 01. Jún 2016
Levice Uzavretie kúpnej zmluvy 313 0.0 EUR 06. Apríl 2018 07. Apríl 2018
Levice Zriadenie vecných bremien v prospech oprávneného Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 7512/001/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 9582 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1315 1000.0 EUR 13. December 2018 14. December 2018
Levice Zmeny a doplnky územného plánu mesta Levice č. 19 ( lokalita Staré predné Levice a Krížny vrch) 1131 3120.0 EUR 14. Júl 2020 16. Júl 2020
Levice Pozemok v k.ú. LV, parc. 7618/5 o výmere 163 m2 a z nej výmera 65m2 ako novovzniknutá parc. 7618/8, ostatná plocha. , o výmere: 65 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1102 0.0 EUR 12. Október 2021 13. Október 2021
Levice Pozemok v k.ú. Levice, časť parc. KNC 12829/1, časť parc. KNC č. 12826/2, časť parc. KNC č. 12825/3 a časť parc. KNE č. 9740 z nich novovzniknutá parc. KNC č. 12829/15 o výmere 4982m2 Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 12829/001/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 4982 m2, vlastnícky podiel: 4982/15057 1207 148961.8 EUR 09. November 2021 10. November 2021
Levice Zmena v predmete zmluvy 226 0.0 EUR 18. Marec 2022 19. Marec 2022
Levice Zmluva o výpožičke pozemkov 609 0.0 EUR 04. Júl 2022 05. Júl 2022
Levice Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie 733 1800.0 EUR 15. Jún 2023 16. Jún 2023