Daniela Galgóciová jr.

IČO: 46214780

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Poľná 30 8488.86 EUR 22. Január 2016 01. Február 2016
Levice Dod.č. 1 k NZ č. 30/2016/NZ OSEM z 18.1.2016 1089 0.0 EUR 12. November 2016 13. November 2016
Levice Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov - zmena vo výške nájomného 1131 0.0 EUR 15. Október 2019 01. November 2019
Levice Dodatok k NZ-nebyt.priestory 307 0.0 EUR 13. Apríl 2022 01. Máj 2022
Levice Dohoda o ukončení nájmu 767 0.0 EUR 30. August 2022 01. September 2022
Levice Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom 782 0.0 EUR 12. September 2022 13. September 2022