Zdenko Palaj(Levice)

Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Nájomné za nehnuteľnosti - miestne komunikácie - parc. 858/6 a 870/3 , vlastnícky podiel: 1/1 1372 2775.18 EUR 11. December 2012 12. December 2012
Levice Dohoda o urovnaní - usporiadanie právnych nárokov za obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 391 1422.83 EUR 06. Jún 2014 07. Jún 2014
Levice Dohoda o urovnaní 495 1387.76 EUR 06. Jún 2015 07. Jún 2015
Levice Úhrada nájomného za nehnuteľný majetok za rok 2015 998 1387.76 EUR 07. Október 2016 08. Október 2016
Levice Nájomné za užívanie nehnuteľností za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2018 1358 2775.52 EUR 19. December 2018 20. December 2018
Levice Dohoda o urovnaní 1934 2887.32 EUR 15. December 2020 16. December 2020
Levice Dohoda o urovnaní 523 3077.82 EUR 30. Máj 2022 31. Máj 2022