Okresné stavebné bytové družstvo Levice

IČO: 00171590

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Prenájom pozemku v kú Levice , o výmere: 5 m2, vlastnícky podiel: 1/1 885 1.0 EUR 05. September 2012 06. September 2012
Levice Zmluva o výkone správy bytového domu č.2410/2014 - ul.Ľanová 1084 0.0 EUR 06. December 2014 07. December 2014
Levice Dodatok č.1 k Zmluve o výkone správy bytového domu č.2410/2014 1141 0.0 EUR 06. December 2014 07. December 2014
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 2373/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: ostatná plocha, o výmere: 56,25 m2 888 46.47 EUR 29. September 2015 30. September 2015
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 2373/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: ostatná plocha, o výmere: 56,25 m2 888 40.84 EUR 29. September 2015 30. September 2015
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 2373/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: ostatná plocha, o výmere: 56,25 m2 888 52.1 EUR 29. September 2015 30. September 2015
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra E katastra nehnuteľností číslo: 4459/002/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: orná pôda, o výmere: 3,08 m2 198 77.89 EUR 18. Marec 2016 19. Marec 2016
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra E katastra nehnuteľností číslo: 4459/002/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: orná pôda, o výmere: 3,08 m2 198 67.89 EUR 18. Marec 2016 19. Marec 2016
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra E katastra nehnuteľností číslo: 4459/002/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: orná pôda, o výmere: 3,08 m2 198 87.89 EUR 18. Marec 2016 19. Marec 2016
Levice Uzavretie nájomnej zmluvy 1374 0.0 EUR 22. December 2018 23. December 2018