Eva Frtúsová(Levice)

Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Nájomná zmluva č. 7193/2014s 1120 468.9 EUR 23. December 2014 24. December 2014
Levice Nájomná zmluva č. 5144//2015s 1275 0.0 EUR 08. Júl 2015 09. Júl 2015
Levice nájomná zmluva č.5144/2015s 799 562.68 EUR 25. August 2015 26. August 2015
Levice Nájomná zmluva č. 5111/2016s 487 1688.04 EUR 26. Máj 2016 27. Máj 2016
Levice Nájomná zmluva č. 6916/2019 717 1688.04 EUR 26. Jún 2019 27. Jún 2019
Levice Prenájom pozemku v k.ú. Levice, KNC č. 578 a z nej výmeru 300 m2 - záhradka č. 10 Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 578/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: záhrada, o výmere: 300 m2, vlastnícky podiel: 1/1 763 325.14 EUR 19. Júl 2019 20. Júl 2019
Levice Prenájom pozemku v k.ú. Levice, KNC č. 578 a z nej výmeru 300 m2 - záhradka č. 10 Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 578/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: záhrada, o výmere: 300 m2, vlastnícky podiel: 1/1 763 265.14 EUR 19. Júl 2019 20. Júl 2019
Levice Prenájom pozemku v k.ú. Levice, KNC č. 578 a z nej výmeru 300 m2 - záhradka č. 10 Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 578/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: záhrada, o výmere: 300 m2, vlastnícky podiel: 1/1 763 205.14 EUR 19. Júl 2019 20. Júl 2019
Levice Nájomná zmluva č. OSOO-5083/2022 326 844.02 EUR 25. Apríl 2022 26. Apríl 2022
Levice Nájomná zmluva č. OSOO-5083/2022 326 1406.7 EUR 25. Apríl 2022 26. Apríl 2022