EnStaff, s. r. o.

IČO: 51008696
Tekovská ul. 2337/16
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice presun stojika odpadových kontajnerov Ul. P.O. Hviezdoslava 12 202300077 23005 2658.0 EUR 19. Január 2023 zaplatené
Levice presun stojika odpadových kontajnerov Ul. P.O. Hviezdoslava 12 202300077 23005 2658.0 EUR 19. Január 2023 nezaplatené
Levice uzatvorenie stojísk kontajnerov na odpady - konštrukčná časť 202203583 22051 60600.0 EUR 14. November 2022 zaplatené
Levice oprava stojiska kontajnerov po škodovej udalosti - Ul. M.R. Štefánika 44 202201904 22027 2983.68 EUR 24. Jún 2022 zaplatené
Levice Faktúra za dodávku a montáž autobusovej zastávky - Ludanská cesta, Levice. 202201797 22024 6367.2 EUR 09. Jún 2022 zaplatené
Levice Faktúra za dodávku a montáž autobusovej zastávky - mestská časť Čankov. 202201838 22025 6712.8 EUR 09. Jún 2022 zaplatené
Levice presun uzatvárateľného stojiska kontajnerov (žeriav. práce) 202201610 22022 2365.0 EUR 30. Máj 2022 zaplatené
Levice prerobenie posuvných dverí - zámočnícke práce 202201440 22019 12183.6 EUR 09. Máj 2022 zaplatené
Levice Uzatvorenie stojísk na odpady - zámočnícke práce 202104132 21032 36648.0 EUR 21. December 2021 zaplatené
Levice Práce nad rámec zmluvy o dielo "uzatvorenie stojísk na odpady-zámočníske práce" 202104133 21033 3400.0 EUR 21. December 2021 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Presun stojiska odpadových kontajnerov, množ.: 1 celok, jedn. cena: 2 658,0000 EUR, spolu: 2 658,00 EUR 202300033 2658.0 EUR 13. Január 2023 13. Január 2023
Levice Presun stojiska odpadových kontajnerov, množ.: 1 celok, jedn. cena: 2 658,0000 EUR, spolu: 2 658,00 EUR 202300033 2658.0 EUR 13. Január 2023 13. Január 2023
Levice Presun stojiska odpadových kontajnerov, množ.: 1 celok, jedn. cena: 2 658,0000 EUR, spolu: 2 658,00 EUR 202300033 2658.0 EUR 13. Január 2023 13. Január 2023
Levice Presun stojiska kontajnerov, množ.: 1 celok, jedn. cena: 2 365,0000 EUR, spolu: 2 365,00 EUR 202200471 2365.0 EUR 24. Máj 2022 24. Máj 2022
Levice Oprava stojiska kontajnerov po škodovej udalosti, množ.: 1 , jedn. cena: 2 983,6800 EUR, spolu: 2 983,68 EUR 202200473 2983.68 EUR 24. Máj 2022 25. Máj 2022
Levice Oprava stojiska kontajnerov po škodovej udalosti, množ.: 1 , jedn. cena: 2 983,6800 EUR, spolu: 2 983,68 EUR 202200473 2983.68 EUR 24. Máj 2022 25. Máj 2022
Levice Presun stojiska kontajnerov, množ.: 1 celok, jedn. cena: 2 365,0000 EUR, spolu: 2 365,00 EUR 202200471 2365.0 EUR 24. Máj 2022 24. Máj 2022
Levice V zmysle Vašej ponuky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 6 367,2000 EUR, spolu: 6 367,20 EUR 202200466 6367.2 EUR 23. Máj 2022 19. Máj 2022
Levice V zmysle a rozsahu Vašej ponuky., množ.: 1 celok, jedn. cena: 6 712,8000 EUR, spolu: 6 712,80 EUR 202200467 6712.8 EUR 23. Máj 2022 19. Máj 2022
Levice V zmysle a rozsahu Vašej ponuky., množ.: 1 celok, jedn. cena: 6 712,8000 EUR, spolu: 6 712,80 EUR 202200467 6712.8 EUR 23. Máj 2022 19. Máj 2022