Kotech sk s.r.o.

IČO: 52339343
406
Lukáčovce
95123

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Odborná prehliadka a skúška elektrických a bleskozvodových zariadení v NP Mesta Levice 202303218 1020230040 432.0 EUR 03. Október 2023 zaplatené
Levice odborná prehliadka protipovodňový vozík, el. centrála a čerpadlo 202303229 1020230039 60.0 EUR 03. Október 2023 nezaplatené
Levice odborná prehliadka protipovodňový vozík, el. centrála a čerpadlo 202303229 1020230039 60.0 EUR 03. Október 2023 zaplatené
Levice Odborná prehliadka a skúška elektrických a bleskozvodových zariadení v NP Mesta Levice 202303218 1020230040 432.0 EUR 03. Október 2023 nezaplatené
Levice Oprava elektriky v MŠ Kalinčiakovo 202302886 1020230035 557.78 EUR 10. September 2023 nezaplatené
Levice Oprava bleskozvodového vedenia v objekte Poľná - prízemie Ankara 202302885 1020230033 84.0 EUR 10. September 2023 nezaplatené
Levice Odstránenie závad po OP a OS EZ, BZ v NP Mesta Levice 202302884 1020230034 4680.0 EUR 10. September 2023 nezaplatené
Levice Oprava elektriky v MŠ Kalinčiakovo 202302886 1020230035 557.78 EUR 10. September 2023 zaplatené
Levice Odstránenie závad po OP a OS EZ, BZ v NP Mesta Levice 202302884 1020230034 4680.0 EUR 10. September 2023 zaplatené
Levice Oprava bleskozvodového vedenia v objekte Poľná - prízemie Ankara 202302885 1020230033 84.0 EUR 10. September 2023 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Oprava elektriky - MŠ Kalinčiakovo, množ.: 1 celok, jedn. cena: 557,7800 EUR, spolu: 557,78 EUR, Oprava bleskozvodu -Poľná 6 prízemie, množ.: 1 celok, jedn. cena: 84,0000 EUR, spolu: 84,00 EUR 202300806 641.78 EUR 22. August 2023 18. August 2023
Levice Oprava elektriky - MŠ Kalinčiakovo, množ.: 1 celok, jedn. cena: 557,7800 EUR, spolu: 557,78 EUR, Oprava bleskozvodu -Poľná 6 prízemie, množ.: 1 celok, jedn. cena: 84,0000 EUR, spolu: 84,00 EUR 202300806 641.78 EUR 22. August 2023 18. August 2023
Levice Odb. prehliadka a odb. skúška - prenosná elektrocentrála EP800T-IP54 H/So, množ.: 1 kus, jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR, Odb.prehliadka a odb.skúška - ponorné kalové čerpadlo KS32.2, množ.: 1 , jedn. cena: 12,0000 EUR, spolu: 12,00 EUR 202300530 60.0 EUR 26. Máj 2023 26. Máj 2023
Levice Odb. prehliadka a odb. skúška - prenosná elektrocentrála EP800T-IP54 H/So, množ.: 1 kus, jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR, Odb.prehliadka a odb.skúška - ponorné kalové čerpadlo KS32.2, množ.: 1 , jedn. cena: 12,0000 EUR, spolu: 12,00 EUR 202300530 60.0 EUR 26. Máj 2023 26. Máj 2023
Levice Odstránenie závad po vykonaní OP a OS - EZ nebytové priestory, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 224,0000 EUR, spolu: 1 224,00 EUR, Odstránenie závad po vykonaní OP a OS - EZ, BZ materské školy, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 692,0000 EUR, spolu: 1 692,00 EUR, Odstránenie závad po vykonaní OP a OS BZ - mestská časť, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 680,0000 EUR, spolu: 1 680,00 EUR, Odstránenie závad po vykonaní OP a OS EZ - mestský úrad, množ.: 1 celok, jedn. cena: 84,0000 EUR, spolu: 84,00 EUR 202300484 4680.0 EUR 18. Máj 2023 16. Máj 2023
Levice Odstránenie závad po vykonaní OP a OS - EZ nebytové priestory, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 224,0000 EUR, spolu: 1 224,00 EUR, Odstránenie závad po vykonaní OP a OS - EZ, BZ materské školy, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 692,0000 EUR, spolu: 1 692,00 EUR, Odstránenie závad po vykonaní OP a OS BZ - mestská časť, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 680,0000 EUR, spolu: 1 680,00 EUR, Odstránenie závad po vykonaní OP a OS EZ - mestský úrad, množ.: 1 celok, jedn. cena: 84,0000 EUR, spolu: 84,00 EUR 202300484 4680.0 EUR 18. Máj 2023 16. Máj 2023
Levice opakovaná úradná skúška regulačnej stanice plynu v budove mestského úradu / pivnica /, množ.: 1 kus, jedn. cena: 458,4000 EUR, spolu: 458,40 EUR 202300319 458.4 EUR 24. Apríl 2023 21. Apríl 2023
Levice opakovaná úradná skúška regulačnej stanice plynu v budove mestského úradu / pivnica /, množ.: 1 kus, jedn. cena: 458,4000 EUR, spolu: 458,40 EUR 202300319 458.4 EUR 24. Apríl 2023 21. Apríl 2023
Levice OP a OS elektrických zariadení v MČ - KD, DS, F, PZ, množ.: 1 celok, jedn. cena: 3 216,0000 EUR, spolu: 3 216,00 EUR 202300210 3216.0 EUR 15. Marec 2023 07. Marec 2023
Levice OP a OS elektrických zariadení v MČ - KD, DS, F, PZ, množ.: 1 celok, jedn. cena: 3 216,0000 EUR, spolu: 3 216,00 EUR 202300210 3216.0 EUR 15. Marec 2023 07. Marec 2023