Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.

IČO: 36285871

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Prenájom pozemku 12629/1 o výmere 16,5 m2 za účelom vybudovania verejne prístupnej plniacej stanice plynu CNG (areál CTZ Mochovská ul.) Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 12629/001/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 16,5 m2 575 425.71 EUR 19. Júl 2021 20. Júl 2021
Levice Prenájom pozemku 12629/1 o výmere 16,5 m2 za účelom vybudovania verejne prístupnej plniacej stanice plynu CNG (areál CTZ Mochovská ul.) Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 12629/001/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 16,5 m2 575 239.59 EUR 19. Júl 2021 20. Júl 2021
Levice Prenájom pozemku 12629/1 o výmere 16,5 m2 za účelom vybudovania verejne prístupnej plniacej stanice plynu CNG (areál CTZ Mochovská ul.) Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 12629/001/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 16,5 m2 575 631.37 EUR 19. Júl 2021 20. Júl 2021
Levice Uzavretie zmluvy o výpožičke 1162 0.0 EUR 21. Október 2021 22. Október 2021
Levice Pozemok v k.ú. Levice, parc. KNC č. 12629/1, druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, 15910 m2, z toho 727,18 m2, okolie čerpacej stanice CNG Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 12629/001/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 15910 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1380 0.0 EUR 18. Február 2022 19. Február 2022