MEDIAL Net s.r.o.

IČO: 44987153
Korzo Bélu Bartóka súp. č. 790
Dunajská Streda
92901

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice tlač Noviniek z levickej radnice č. 1/2023 202300737 23010030 1218.0 EUR 15. Marec 2023 nezaplatené
Levice tlač Noviniek z levickej radnice č. 1/2023 202300737 23010030 1218.0 EUR 15. Marec 2023 zaplatené
Levice distribúcia Noviniek z levickej radnice č. 1/2023 202300738 23010031 486.0 EUR 15. Marec 2023 zaplatené
Levice distribúcia Noviniek z levickej radnice č. 1/2023 202300738 23010031 486.0 EUR 15. Marec 2023 nezaplatené
Levice tlač Noviniek z levickej radnice č. 6/2022 202204140 22010226 960.0 EUR 19. December 2022 zaplatené
Levice distribúcia Noviniek z levickej radnice č. 6/2022 202204139 22010227 432.0 EUR 19. December 2022 zaplatené
Levice distribúcia Noviniek z levickej radnice č. 5/2022 202203738 22010205 432.0 EUR 23. November 2022 zaplatené
Levice tlač Noviniek z levickej radnice č. 5/2022 202203737 22010204 960.0 EUR 23. November 2022 zaplatené
Levice tlač informačného letáku pre občanov k voľbám 202203185 22010178 1156.14 EUR 12. Október 2022 zaplatené
Levice distribúcia Noviniek z levickej radnice č. 4/2022 202203053 22010171 432.0 EUR 06. Október 2022 zaplatené
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice tlač Noviniek z levickej radnice 229 0.0 EUR 07. Február 2020 09. Február 2020
Levice distribúcia Noviniek z levickej radnice 231 0.0 EUR 07. Február 2020 09. Február 2020
Levice tlač periodika Novinky z levickej radnice 113 0.0 EUR 10. Február 2022 11. Február 2022
Levice distribúcia Noviniek z levickej radnice 114 0.0 EUR 10. Február 2022 11. Február 2022
Levice Zmluva o dielo - tlač Noviniek z levickej radnice 224 0.0 EUR 06. Marec 2023 07. Marec 2023
Levice Zmluva o spolupráci - distribúcia Noviniek z levickej radnice 225 0.0 EUR 06. Marec 2023 07. Marec 2023