PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.

IČO: 52329763

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice poistenie majetku na obdobie 07 - 09 /2024 202400380 4419011347 405.53 EUR 05. Jún 2024 zaplatené
Levice Poistnie motorovových vozdiel v období 1.7.-2024-30.9.2024 202400378 3229000544 47.63 EUR 05. Jún 2024 zaplatené
Levice poistenie majetku na obdobie 07 - 09 /2024 202400380 4419011347 405.53 EUR 05. Jún 2024 nezaplatené
Levice Havarijné poistenie motorových vozidiel za obdobie 1.7.2024-30.9.2024 202400379 2459000543 66.56 EUR 05. Jún 2024 zaplatené
Levice Havarijné poistenie motorových vozidiel za obdobie 1.7.2024-30.9.2024 202400379 2459000543 66.56 EUR 05. Jún 2024 nezaplatené
Levice Poistnie motorovových vozdiel v období 1.7.-2024-30.9.2024 202400378 3229000544 47.63 EUR 05. Jún 2024 nezaplatené
Levice Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor.vozidla za obdobie 1.4.2024 - 30.6.2024 202400164 3229000544 47.63 EUR 06. Marec 2024 nezaplatené
Levice Poistenie majetku splátka za obdobie 1.4.2024-30.6.2024 202400163 4419011347 405.53 EUR 06. Marec 2024 nezaplatené
Levice Havarijné poistenie vozidiel splátka za obdobie 1.4.2024 - 30.6.2024 202400162 2459000543 66.56 EUR 06. Marec 2024 zaplatené
Levice Poistenie majetku splátka za obdobie 1.4.2024-30.6.2024 202400163 4419011347 405.53 EUR 06. Marec 2024 zaplatené
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Ľ.Štúra 775 7020.72 EUR 27. Júl 2019 28. Júl 2019
Levice Ľ.Štúra 775 11661.97 EUR 27. Júl 2019 28. Júl 2019
Levice Ľ.Štúra 775 9069.12 EUR 27. Júl 2019 28. Júl 2019
Levice Ľ.Štúra 775 9255.24 EUR 27. Júl 2019 28. Júl 2019
Levice Ľ.Štúra 775 10122.66 EUR 27. Júl 2019 28. Júl 2019
Levice Skupinové poistenie - návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie- postenie dobrovoľníkov, zapojených do plošného testovania 1666 0.0 EUR 12. November 2020 13. November 2020
Levice Poistenie zodpovednosti za škodu motorového vozidla 46 0.0 EUR 21. Január 2022 22. Január 2022
Levice havarijné poistenie motorového vozidla 47 0.0 EUR 21. Január 2022 22. Január 2022
Levice Dodatok č.4 k poistnej zmluve 1125 0.0 EUR 24. November 2023 25. November 2023
Levice Dodatok k poistnej zmluve 1125 0.0 EUR 24. November 2023 25. November 2023