Katarína Viglašová

IČO: 43399231
Ul. P. O. Hviezdoslava 616/10
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Pracovná večera Erasmus 211900125 2019054 670.1 EUR 21. Máj 2019 zaplatené
Levice pracovná večera Erasmus 211700272 2017093 408.3 EUR 13. November 2017 zaplatené
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Pokrok 585 73446.4 EUR 21. Jún 2019 22. Jún 2019
Levice Pokrok 585 52835.68 EUR 21. Jún 2019 22. Jún 2019
Levice Pokrok 585 95269.96 EUR 21. Jún 2019 22. Jún 2019
Levice Pokrok 585 72135.64 EUR 21. Jún 2019 22. Jún 2019
Levice Pokrok 585 84431.52 EUR 21. Jún 2019 22. Jún 2019
Levice Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov - odpustenie nájmu po 4 mesiacov 791 0.0 EUR 11. Júl 2019 12. Júl 2019
Levice Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 92 0.0 EUR 16. Január 2020 18. Január 2020
Levice Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.06.2019 č.z. 585/2019/OISEM/NZ 1961 0.0 EUR 28. December 2020 29. December 2020
Levice Dodatkom sa odpúšťa nájomné za dobu od 01.01.2021 do 30.06.2021 na základe uznesenie MsZ v Leviciach č.15/LXII/2021 698 0.0 EUR 21. Jún 2021 22. Jún 2021
Levice Dohoda na splácenie dlžnej sumy splátkovým kalendárom 838 0.0 EUR 19. Júl 2021 20. Júl 2021