Árpád Valent,(Levice)

Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Nájom hrobového miesta č. K/18/1a 449 19.5 EUR 11. September 2012 12. September 2012
Levice Nájom hrobového miesta č. K/18/1 1585 29.0 EUR 11. September 2012 12. September 2012
Levice K 1357 0.0 EUR 04. December 2013 05. December 2013
Levice K 1356 0.0 EUR 04. December 2013 05. December 2013
Levice Odpredaj pozemkov v kú Kallinčiakovo - parc.KNC č. 170 a 171 703 720.0 EUR 16. August 2014 17. August 2014
Levice Nájom hrobového miesta č. K/18/1a 937 39.0 EUR 12. Máj 2017 13. Máj 2017
Levice Predaj pozemku v k.ú. Kalinčiakova, parc. KNC č. 168/3 o výmere 155 m2 Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 168/003/0, katastrálne územie: Kalinčiakovo (823015) , druh: záhrada, o výmere: 155 m2, vlastnícky podiel: 1/1 502 1286.5 EUR 16. Máj 2019 17. Máj 2019
Levice Nájom hrobového miesta č. K/37 479 6.0 EUR 28. September 2021 29. September 2021
Levice Nájom hrobového miesta č. K/18/1 623 29.0 EUR 30. November 2021 01. December 2021