VIALE, s.r.o.

IČO: 36567795
Ul. SNP 2130/56
Levice
93401 Levice

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice koncoročné posedenie zamestnancov mesta 202304518 2023000873 2942.5 EUR 20. December 2023 nezaplatené
Levice koncoročné posedenie zamestnancov mesta 202304518 2023000873 2942.5 EUR 20. December 2023 zaplatené
Levice Prenájom sály v Hoteli Lev dňa 26.11.2023 Slávnostný koncert Bodorová 202300945 2023000814 350.0 EUR 26. November 2023 zaplatené
Levice Prenájom sály v Hoteli Lev dňa 26.11.2023 Slávnostný koncert Bodorová 202300945 2023000814 350.0 EUR 26. November 2023 nezaplatené
Levice Prenájom priestorov spojených s predjedlom a večerou ku Dňu učiteľov 212300127 2023000237 1340.0 EUR 17. Apríl 2023 zaplatené
Levice Prenájom priestorov spojených s predjedlom a večerou ku Dňu učiteľov 212300127 2023000237 1340.0 EUR 17. Apríl 2023 nezaplatené
Levice ubytovanie v hoteli LEV pre účinkujúcich na podujatí "Medzinár. festival zbor. spevu" v termíne 21. - 23.10.2022 202200826 2022000461 3569.6 EUR 24. Október 2022 zaplatené
Levice Obed pri príležitosti konferencie proj. Obnova národnej kult. pamiatky Židovská škola dňa 21.6.2022 202200465 2022000197 436.5 EUR 22. Jún 2022 zaplatené
Levice 202201569 2022000144 1000.0 EUR 23. Máj 2022 zaplatené
Levice 202201531 2022000129 1050.0 EUR 15. Máj 2022 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Vianočné posedenie zamestnancov mesta, množ.: 1 , jedn. cena: 2 940,0000 EUR, spolu: 2 940,00 EUR 202301337 2940.0 EUR 14. December 2023 14. December 2023
Levice Vianočné posedenie zamestnancov mesta, množ.: 1 , jedn. cena: 2 940,0000 EUR, spolu: 2 940,00 EUR 202301337 2940.0 EUR 14. December 2023 14. December 2023
Levice prenájom sály v Hoteli Lev dňa 26. novembra 2023 na podujatie Slávnostný Adventný koncert., množ.: 1 , jedn. cena: 350,0000 EUR, spolu: 350,00 EUR 202300200 350.0 EUR 28. November 2023 24. November 2023
Levice prenájom sály v Hoteli Lev dňa 26. novembra 2023 na podujatie Slávnostný Adventný koncert., množ.: 1 , jedn. cena: 350,0000 EUR, spolu: 350,00 EUR 202300200 350.0 EUR 28. November 2023 24. November 2023
Levice Objednávame u Vás vývoz zeleného odpadu, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 212300022 EUR 20. Apríl 2023 20. Apríl 2023
Levice Prenájom miestnosti na posedenie zamestnancov spojeného s predjedlom a večerou ku Dňu učiteľov, množ.: 67 osôb, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 1 340,00 EUR 202300016 1340.0 EUR 17. Apríl 2023 13. Apríl 2023
Levice Prenájom miestnosti na posedenie zamestnancov spojeného s predjedlom a večerou ku Dňu učiteľov, množ.: 67 osôb, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 1 340,00 EUR 202300016 1340.0 EUR 17. Apríl 2023 13. Apríl 2023
Levice občerstvenie v Hoteli Lev na podujatie Majáles dňa 30. apríla 2023 v hodnote, množ.: 1 , jedn. cena: 3 000,0000 EUR, spolu: 3 000,00 EUR 202300057 3000.0 EUR 31. Marec 2023 31. Marec 2023
Levice ubytovanie v hoteli Lev pre 41 osôb v termíne od 21. - 23. októbra 2022 na podujatie Medzinárodný festival zborového spevu., množ.: 1 celok, jedn. cena: 3 569,6000 EUR, spolu: 3 569,60 EUR 202200135 3569.6 EUR 11. August 2022 11. August 2022
Levice ubytovanie v hoteli Lev pre 41 osôb v termíne od 21. - 23. októbra 2022 na podujatie Medzinárodný festival zborového spevu., množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202200135 EUR 11. August 2022 11. August 2022
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 368/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 14 m2 261 108.64 EUR 29. Marec 2014 30. Marec 2014
Levice Finančné vyrovnanie za dočasné užívanie pozemkov 933 46.55 EUR 04. November 2014 05. November 2014
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 368/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 36 m2 477 6880.13 EUR 14. Január 2016 15. Január 2016
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 368/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 36 m2 477 8034.47 EUR 14. Január 2016 15. Január 2016
Levice Prenájom časti pozemku v kú Levice Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 368/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 36 m2 477 9310.02 EUR 14. Január 2016 15. Január 2016
Levice Zmena v predmete nájmu 308 0.0 EUR 05. Máj 2016 06. Máj 2016
Levice Prenájom pozemku v k.ú. Levice, parc. KNC č. 367/1, pešia zóna - z dôvody výstavby polyf.domu LEO , o výmere: 120 m2, vlastnícky podiel: 1/1 467 4145.68 EUR 07. Máj 2019 08. Máj 2019
Levice Pozemok v k.ú. Levice, parc KNC č 367/1 -zmena predmetu nájmu z 15m2 na 120m2 797 0.0 EUR 23. Júl 2019 24. Júl 2019
Levice Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania ÚPD 863 3000.0 EUR 30. Júl 2021 31. Júl 2021
Levice Zmluva č. 1/11/2021 o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie parkovacích miest 1296 31438.7 EUR 25. November 2021 26. November 2021