Lívia Danišová(Levice)

Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestom Levice 1788 0.0 EUR 19. Október 2011 20. Október 2011
Levice Dodatok č. 1 k Dohode zo dňa 20.04.2012 o podmienkach vykonávania menších obecných slulžieb organizovaných mestom Levice 1131 0.0 EUR 20. Október 2012 01. November 2012
Levice Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestom Levice 145 0.0 EUR 29. Január 2013 01. Február 2013
Levice Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestom Levice 845 0.0 EUR 25. Júl 2013 01. August 2013
Levice Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestom Levice podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 949 0.0 EUR 29. September 2015 01. Október 2015
Levice Nájomná zmluva č. 9976/2015s 1103 0.0 EUR 11. November 2015 12. November 2015
Levice Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb č.27/2017 591 0.0 EUR 25. Máj 2017 01. Jún 2017
Levice Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 10684/2017 1365 0.0 EUR 15. December 2018 16. December 2018
Levice Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 11064/2018 1247 0.0 EUR 09. November 2019 10. November 2019
Levice Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve o nájme obytnej miestnosti č. 10304/2019 1598 0.0 EUR 05. November 2020 06. November 2020