INPEK, s.r.o.

IČO: 34105620

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1190/004/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 1327 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1190/005/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: ostatná plocha, o výmere: 349 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1190/006/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 270 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1190/007/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 34 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1191/007/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: ostatná plocha, o výmere: 272 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1191/019/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 36 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1191/020/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 48 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1191/021/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 148 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod nehnuteľností Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1191/023/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: ostatná plocha, o výmere: 19 m2, vlastnícky podiel: 1/1, prevod pozemkov Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 1190/003/0, katastrálne územie: Nitra (839914) , druh: ostatná plocha, o výmere: 705 m2, vlastnícky podiel: 1/1 272 21 1467171.21 EUR 08. Apríl 2011
Nitra dodatok č. 3 - predĺženie termínu zhot. diela do 15.05.2011 322 2 19. Máj 2011
Nitra dod .č 2 k ZnaUPč.j. 1809/2010/INV 332 2 19. Máj 2011
Nitra dod. č. 2 k ZnaUP č.j. 1268/10/INV -mení sa termín ukončenia - 29.3.2011 14 1 19. Máj 2011
Nitra doplňujúce práce na stavbe mostového prepojenia v rozsahu "osvetlenie mostu a cyklotrasa" 848 848 444677.26 EUR 07. Jún 2011
Nitra dod. č. 1 ku KZ č.j. 272/11/OM 533 1 22. Jún 2011
Nitra technologiská časť kuchyne na ZŠ Tulipánova 999 141 17. September 2011
Nitra rekošntrukcia admin. budovy pred mestkým cintorínom 1809 208 424817.83 EUR 17. September 2011
Nitra Dostavba pavilónu ZŠ Tulipánová 490 12 427917.5 EUR 17. September 2011
Nitra Real. mostu Slančíkovej - Wilsonovo nábr. a projekt pre real. stavby 567 18 17. September 2011