Granvia Construction, s.r.o.

IČO: 44489447

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra nehnut - Koncesia na projekt., výstavba R1 Nitra západ - Tekovské Newmce obchvat B.Byst 802 97 02. Jún 2011
Nitra budúci prevod 4m2 z pozemku E-KN p. č. 89/1 v k. ú. Kynek a nájom tohto pozemku do doby odpredaja Parcela registra E katastra nehnuteľností číslo: 89/001/0, katastrálne územie: Kynek (840203) , druh: orná pôda, o výmere: 15175 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1025 195 80.0 EUR 06. Júl 2011
Nitra nehnut. k.ú. Kynek p.č. 352 a 355 Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 352/001/0, katastrálne územie: Kynek (840203) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 9956 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1155 139 8374.08 EUR 17. September 2011
Nitra nehnut. kú. 3993/1 a 1764 1156 140 1297.44 EUR 17. September 2011
Nitra nehnut. - č. LV 7768; p.č. 182 - výmera 3971m2 - orná pôda - R1 Nitra -západ 1778 923 15. November 2011
Nitra nehnut. - č. LV 7768; p.č. 182 - výmera 3971m2 - orná pôda , vlastnícky podiel: 1/1 1777 922 01. December 2011
Nitra budúci odpredaj pozemkov na údržbu R1 2163 964 22. December 2011
Nitra budúci predaj pozemkov ny údržbu rýchlostenj cesty R1 2162 963 22. December 2011
Nitra nehnuteľnosť k.ú. Nitra, LV č. 6879 2161 962 22. December 2011
Nitra prevod dielu 509 o výmere 7m2 na výstavbu kanaliz. šachty stav. objektu "NS 501-00 Cestná kanaliz." Parcela registra E katastra nehnuteľností číslo: 182/000/0, katastrálne územie: Horné Krškany (840076) , druh: orná pôda, o výmere: 3971 m2, vlastnícky podiel: 1/1 388 44 16. Február 2012