Miami event club s.r.o.

IČO: 46763520

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Iné 1139 40959.5 EUR 28. November 2015 29. November 2015
Levice Iné 1139 56124.58 EUR 28. November 2015 29. November 2015
Levice Iné 1139 48163.86 EUR 28. November 2015 29. November 2015
Levice Iné 1139 47346.42 EUR 28. November 2015 29. November 2015
Levice Iné 1139 49365.42 EUR 28. November 2015 29. November 2015
Levice Pozemok k.ú. Levice, parc. KNC č. 3582, zastavaná plocha, výmer 7m2, pozemok pod predajný stánok PNS služby Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 3582/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 7 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1084 192.59 EUR 30. September 2021 01. Október 2021
Levice Pozemok k.ú. Levice, parc. KNC č. 3582, zastavaná plocha, výmer 7m2, pozemok pod predajný stánok PNS služby Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 3582/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 7 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1084 133.37 EUR 30. September 2021 01. Október 2021
Levice Pozemok k.ú. Levice, parc. KNC č. 3582, zastavaná plocha, výmer 7m2, pozemok pod predajný stánok PNS služby Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 3582/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 7 m2, vlastnícky podiel: 1/1 1084 74.15 EUR 30. September 2021 01. Október 2021