Zmluva

Medzi
Nitra
A
Klinker centrum, s. r. o.
IČO: 36714607
Pri mlyne 42 Nitra
Zmluva
11. Január 2011
#1941
Predmet zmluvy Typ zmluvy Suma

firemná akcia - prednáška KD Dolné Krškany
Zmluva o dočasnom užívaní /prenájme/ KD 50,00 €
TOTAL 50,00 €

Dátum podpisu:
18. December 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad