Zmluva

P K (Fyzická osoba)
Medzi
Nitra
A
P K (Fyzická osoba)
Zmluva
11. Január 2011
#1962
Predmet zmluvy Typ zmluvy Suma

Nájom ako záhrada - LV č. 1223 Parcela registra C katastra nehnuteľností číslo: 10906/006/0, katastrálne územie: Chrenová (840378) , druh: vinica, o výmere: 323 m2, vlastnícky podiel: 1/1
Nájomná zmluva 80,00 €
TOTAL 80,00 €

Dátum podpisu:
03. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad