Zmluva

Medzi
Nitra
A
Atletický Club Maratón Nitra
IČO: 37868667
Zmluva
10. Január 2011
#4
Predmet zmluvy Typ zmluvy Suma

zab. sústredenia atlétky Nikolety Abaantuono - na Štrbskom plese Hotel Litvor
Dohoda o poskytnutí (finančného príspevku) 230,00 €
TOTAL 230,00 €

Dátum podpisu:
10. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad