Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra zabezpeč. doprav. obslužnosti na území mesta Nitry ARRIVA NITRA a.s. 175 114519.02 EUR 28. Január 2019
Nitra zabezpeč. činnosti mládežníckych a seniorských oddielov FC Nitra, a.s. 929 12610.0 EUR 17. September 2011
Nitra Poskytnutie finančného príspevku - ENVIROMESTO 2019 Západoslovenská energetika, a.s. 2657 1000.0 EUR 04. December 2019
Nitra pripojenie sa podružnými zariad. / vodomer, elektromer/ na hlavný prívod v budove ÚPSVaR za účelom sprevádzkovania fontány pred budovou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 1279 08. Február 2017
Nitra Rekonštrukcia energetických zariadení-Zimný štadión, Jesenského 2, Nitra Rotas, s.r.o. 1287 81878.4 EUR 20. Jún 2019
Nitra zabezpeč. činnosti mládežníckych a seniorských oddielov Čermánsky futbalový klub Nitra 928 4510.0 EUR 17. September 2011
Nitra parc. č. 2041 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 7611 m2, na ktorom je stavba postavená. K S (Fyzická osoba) 16 186.0 EUR 12. Január 2016
Nitra prenájom Mestskj haly za účelom : "Manéž Bolka Polívku a jeho hostia" Captain, s.r.o. 102 02. Február 2015
Nitra zab. občerstv. príl. 20. výročia Lit. klubu DAB Literárny klub J. Jesenského 1928 700.0 EUR 17. September 2011
Nitra na výdavky na bývanie I S (Fyzická osoba) 963 114.15 EUR 17. September 2011