Objednávka

D+G, s.r.o.
Od
Levice
Mesto Levice, OSEM Odd. správy a evidencie majetku, 00307203
Pre
D+G, s.r.o.
IČO: 36831310
Sládkovičova 308/7
Želiezovce
93701
Objednávka
24. Máj 2023
#202300515
Predmet objednávky Suma
Vybudovanie pätiek verejného osvetlenia, množ.: 1 kus, jedn. cena: 1 096,7100 EUR, spolu: 1 096,71 EUR
1 096,71 €
TOTAL 1 096,71 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad