Objednávka

Ing. Jaroslava Vašková
Od
Levice
Mesto Levice, OÚPŽP Odd. územného plánovania, výstavby a ŽP, 00307203
Pre
Ing. Jaroslava Vašková
IČO: 37422855
Perecká 19
Levice
93401
Objednávka
24. Máj 2023
#202300504
Predmet objednávky Suma
PD stavby: "Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, 6 ZŠ, Levice, množ.: 1 , jedn. cena: 3 140,0000 EUR, spolu: 3 140,00 EUR
3 140,00 €
TOTAL 3 140,00 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad