Objednávky

ZobrazMesto Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov Storno opravu parkoviska na ul. Švábska pri č.d. 53-57, množ.: 1 ks, jedn. cena: -99 912,7200 EUR, spolu: -99 912,72 EUR B-G PROFIT, s.r.o. 202100714 -99912.72 EUR 06. Február 2023 21. Október 2021
Prešov Storno opravu parkoviska na ul. Švábska pri č.d. 53-57, množ.: 1 ks, jedn. cena: -99 912,7200 EUR, spolu: -99 912,72 EUR B-G PROFIT, s.r.o. 202100714 -99912.72 EUR 06. Február 2023 21. Október 2021
Prešov Storno opravu parkoviska na ul. Švábska pri č.d. 53-57, množ.: 1 ks, jedn. cena: -99 912,7200 EUR, spolu: -99 912,72 EUR B-G PROFIT, s.r.o. 202100714 -99912.72 EUR 06. Február 2023 21. Október 2021
Prešov Storno Rekonštrukcia interiéru MŠ podľa priloženého súpisu prác, množ.: 1 ks, jedn. cena: -36 771,0500 EUR, spolu: -36 771,05 EUR PLUMBER s.r.o. 201800981 -36771.05 EUR 10. September 2019 19. December 2018
Prešov Storno opravu vozovky na ul. Na brehu od č.d. 13-43A, množ.: 1 ks, jedn. cena: -34 679,3800 EUR, spolu: -34 679,38 EUR EUROVIA SK, a.s. 202100712 -34679.38 EUR 06. Február 2023 21. Október 2021
Prešov Storno opravu vozovky na ul. Na brehu od č.d. 13-43A, množ.: 1 ks, jedn. cena: -34 679,3800 EUR, spolu: -34 679,38 EUR EUROVIA SK, a.s. 202100712 -34679.38 EUR 06. Február 2023 21. Október 2021
Prešov Storno opravu vozovky na ul. Na brehu od č.d. 13-43A, množ.: 1 ks, jedn. cena: -34 679,3800 EUR, spolu: -34 679,38 EUR EUROVIA SK, a.s. 202100712 -34679.38 EUR 06. Február 2023 21. Október 2021
Prešov Storno činnosti špecifikované rámcovou zmluvou o dielo zo dňa 26.6.2012 na opravu a údržbu miestnych komunikácií a cestnej svetelnej signalizácie v meste Prešov, a to pre činnosti uvedené v bode 1.6 a na základe uznesenia zo XXXVI. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove č. 367/2013 zo dňa 6.5.2013 k návrhu rozpočtového opatrenia č. 4, a to: oprava parkoviska Októbrová 34-40 - z rezervy VMČ 2, množ.: 1 ks, jedn. cena: -33 000,0000 EUR, spolu: -33 000,00 EUR Doprastav, a.s. 201301171 -33000.0 EUR 09. Január 2014 13. December 2013
Prešov Storno opravu chodníka na ul. Kvetná - chodník priľahlý k č.d. 1-17, množ.: 1 ks, jedn. cena: -30 673,0600 EUR, spolu: -30 673,06 EUR EUROVIA SK, a.s. 202100713 -30673.06 EUR 06. Február 2023 21. Október 2021
Prešov Storno opravu chodníka na ul. Kvetná - chodník priľahlý k č.d. 1-17, množ.: 1 ks, jedn. cena: -30 673,0600 EUR, spolu: -30 673,06 EUR EUROVIA SK, a.s. 202100713 -30673.06 EUR 06. Február 2023 21. Október 2021