ARKA-architektonická kancelária s.r.o.

IČO: 00594342
Zvonárska 23
Košice
04001 Košice

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Faktúra za vypracovanie ÚPD "Zmeny a doplnky č. 20 k ÚPN mesta Levice" 202102710 2021011 7800.0 EUR 16. September 2021 zaplatené
Levice Faktúra za vypracovanie Zmeny a doplnku č. 19 k ÚPN mesta Levice 202002674 2020011 6960.0 EUR 09. September 2020 zaplatené
Levice Zmeny a doplnky č. 18 k Územnému plánu mesta Levice 201901761 2019004 3840.0 EUR 04. Jún 2019 zaplatené
Levice Zmena a doplnky č. 17 k Územnému plánu mesta Levice 201802010 2018008 4680.0 EUR 22. Jún 2018 zaplatené
Košice Územný plán mesta KE - koncept 201800052 2018001 110785.2 EUR 14. Február 2018 16. Január 2018
Košice Územný plán mesta KE - koncept 201800052 2018001 110785.2 EUR 14. Február 2018 16. Január 2018
Levice Vypracovanie zmien a doplnkov UP 201702298 2017014 4560.0 EUR 19. Jún 2017 zaplatené
Košice Overovacia štúdia - Barca 201701120 2017008 600.0 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Košice Overovacia štúdia - Barca 201701120 2017008 600.0 EUR 04. Máj 2017 02. Apríl 2017
Levice Faktúra za planografické práce - tlač a dodanie výkresov Územného plánu mesta Levice 201700947 2017002 150.0 EUR 27. Január 2017 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Košice Objednávame u Vás overovaciu štúdiu pre lokalitu Barca - nadrozmerné záhrady Fándlyho ul. podľa dodaných podkladov. Cieľom je pripraviť územno-plánovací podklad pre zmenu UPN-Z Barca a skoordinovanie investičných zámerov v území. Štúdiu žiadame dodať v merítku 1:2000 v počte 2 paré. Termín do 5.04.2017 O40000170002 201701120 600.0 EUR 27. Marec 2017 21. Marec 2017
Košice Objednávame u Vás overovaciu štúdiu pre lokalitu Barca - nadrozmerné záhrady Fándlyho ul. podľa dodaných podkladov. Cieľom je pripraviť územno-plánovací podklad pre zmenu UPN-Z Barca a skoordinovanie investičných zámerov v území. Štúdiu žiadame dodať v merítku 1:2000 v počte 2 paré. Termín do 5.04.2017 O40000170002 201701120 600.0 EUR 27. Marec 2017 21. Marec 2017
Levice Objednávka na planografické práce, množ.: 1 , jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR 201700031 150.0 EUR 20. Január 2017 19. Január 2017
Levice Objednávka na planografické práce, množ.: 1 , jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR 201700031 150.0 EUR 20. Január 2017 19. Január 2017
Levice Objednávame si u Vás urbanistickú štúdiu na umiestnenie hromadných garáží v centrálnom priestore obytného súboru Vihohrady., množ.: 1 sada, jedn. cena: 1 400,0000 EUR, spolu: 1 400,00 EUR 201100334 1400.0 EUR 01. Apríl 2011 30. Marec 2011
Levice Objednávame si u Vás urbanistickú štúdiu na umiestnenie hromadných garáží v centrálnom priestore obytného súboru Vihohrady., množ.: 1 sada, jedn. cena: 1 400,0000 EUR, spolu: 1 400,00 EUR 201100334 1400.0 EUR 01. Apríl 2011 30. Marec 2011