STUDNICA, n.o.

IČO: 42053064

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín odanie Žiadosti na projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ulici 28. októbra v Trenčíne" v zmysle Výzvy (kód výzvy: 02I02-29-V01) z prostriedkkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR a poskytnutie konzultačných a poradenských služieb., množ.: 1 , jedn. cena: 4 000,0000 EUR, spolu: 4 000,00 EUR 20230097 4000.0 EUR 20. Február 2023 20. Február 2023
Trenčín napísanie a podanie žiadosti o príspevok cez Fond na podporu športu., množ.: 1 , jedn. cena: 1 200,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR 20220096 1200.0 EUR 07. Február 2022 17. Január 2022
Trenčín vypracovanie podkladov k predloženiu žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry", množ.: 1 , jedn. cena: 3 500,0000 EUR, spolu: 3 500,00 EUR 20220033 3500.0 EUR 17. Január 2022 14. Január 2022
Trenčín úprava harmonogramu projektu Smart plán mesta Trenčín, množ.: 1 , jedn. cena: 30,0000 EUR, spolu: 30,00 EUR 20210735 30.0 EUR 24. August 2021 30. Júl 2021
Trenčín monitorovacie správy, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR 20210658 120.0 EUR 29. Júl 2021 26. Júl 2021
Trenčín zabezpečenie prieskumu trhu pri MŠ jJ. Halašu - z dôvodu prepracovania a doplnenia v súvislosti s požiadavkami na energetickú efektívnosť, novú VZT jednotku a projekt vykurovania, množ.: 1 , jedn. cena: 350,0000 EUR, spolu: 350,00 EUR 20210595 350.0 EUR 13. Júl 2021 13. Júl 2021
Trenčín úpravu rozpočtu pre projekt Zníženie en. náročnosti budovy MHSL v TN spojený s výzvou na doplnenie, množ.: 1 , jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 20210502 50.0 EUR 11. Jún 2021 11. Máj 2021
Trenčín prepracovanie rozpočtu - projekt MHSL, množ.: 1 , jedn. cena: 350,0000 EUR, spolu: 350,00 EUR 20210183 350.0 EUR 02. Marec 2021 15. Február 2021
Trenčín konzultácie a prípravu podkadov k predloženiu žiadosti v rámci programu " Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" z Fondu na podporu športu., množ.: 1 , jedn. cena: 3 450,0000 EUR, spolu: 3 450,00 EUR 20210141 3450.0 EUR 16. Február 2021 16. Február 2021
Trenčín Objednávame si u Vás konzultácie a prípravu podkladov k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MHSL" z Environmentálneho fondu k "Zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania", množ.: 1 , jedn. cena: 1 500,0000 EUR, spolu: 1 500,00 EUR 20210070 1500.0 EUR 25. Január 2021 25. Január 2021
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trenčín Mandátna zmluva 207 0.0 10. Marec 2016 11. Marec 2016
Trenčín Mandátna zmluva 206 0.0 10. Marec 2016 11. Marec 2016
Trenčín Mandátna zmluva 319 0.0 29. Marec 2017 30. Marec 2017
Trenčín Mandátna zmluva 951 0.0 06. Júl 2017 07. Júl 2017
Trenčín Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb 418 0.0 28. Marec 2018 29. Marec 2018
Trenčín Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb 615 0.0 27. Apríl 2018 28. Apríl 2018
Trenčín Zmluva o poskytnutí služby 1732 0.0 11. Október 2018 12. Október 2018
Trenčín Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 408 0.0 11. Apríl 2019 12. Apríl 2019
Trenčín Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania 734 0.0 18. Jún 2021 19. Jún 2021
Trenčín Zmluva o poskytnutí služieb 1286 0.0 14. Október 2021 15. Október 2021