PB bau, s.r.o.

IČO: 51204452

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Stavebné práce a dodávky na akcii: "Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice 2022" 202303040 202023 196165.54 EUR 31. Júl 2023 zaplatené
Levice Stavebné práce a dodávky na akcii:"Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice" 202302489 192023 309012.82 EUR 31. Júl 2023 nezaplatené
Levice Stavebné práce a dodávky na akcii: "Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice 2022" 202303040 202023 196165.54 EUR 31. Júl 2023 nezaplatené
Levice Stavebné práce a dodávky na akcii: "Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice 2022" 202303040 202023 196165.54 EUR 31. Júl 2023 čiastočne
Levice Stavebné práce a dodávky-Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice 2022 202303039 192023 309012.82 EUR 31. Júl 2023 čiastočne
Levice Stavebné práce a dodávky na akcii:"Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice" 202302489 192023 309012.82 EUR 31. Júl 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice Stavebné práce a dodávky-Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice 2022 202303039 192023 309012.82 EUR 31. Júl 2023 zaplatené
Levice Stavebné práce a dodávky-Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice 2022 202303039 192023 309012.82 EUR 31. Júl 2023 nezaplatené
Levice Stavebné práce a dodatky-Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice-Intenzifikácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice 202301958 132023 864949.31 EUR 13. Jún 2023 čiastočne
Levice Stavebné práce a dodatky-Rekonštrukcia kompostárne Mesta Levice-Intenzifikácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice 202301958 132023 864949.31 EUR 13. Jún 2023 nezaplatené