BEAST STUDIO, s. r. o.

IČO: 47563567
Hradná ulica 6820/1
Levice
93401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Trenčín PD Cintorín s krematóriom Trenčín - 1. časť - DÚR , vrátane posúdenia EIA 202311 76800.0 EUR 29. Máj 2023
Levice Aktualizácia rozpočtu pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy - Tekovská 28, Levice 202101792 202119 240.0 EUR 16. Jún 2021 zaplatené
Levice Park pohybu Vinohrady - basketbalové ihrisko 202001161 202006 3840.0 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Levice Aktualizácia rozpočtu stavby 202001160 202006 240.0 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Levice Aktualizácia rozpočtu stavby 202001160 202006 240.0 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Levice Park pohybu Vinohrady - basketbalové ihrisko 202001161 202006 3840.0 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Levice Aktualizácia rozpočtu stavby 202001160 202006 240.0 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Levice Park pohybu Vinohrady - basketbalové ihrisko 202001161 202006 3840.0 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Levice Park pohybu Vinohrady - basketbalové ihrisko 202001161 202006 3840.0 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Levice Aktualizácia rozpočtu stavby 202001160 202006 240.0 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Aktualizácia rozpočtu: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy - Tekovská 28, Levice, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202100445 240.0 EUR 04. November 2021 07. Jún 2021
Levice Aktualizácia rozpočtu: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy - Tekovská 28, Levice, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202100445 240.0 EUR 04. November 2021 07. Jún 2021
Levice Aktualizácia rozpočtu: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy - Tekovská 28, Levice, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202100445 240.0 EUR 04. November 2021 07. Jún 2021
Levice Zaktualizovanie rozpočtových nákladov stavby, množ.: 1 celok, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202000138 240.0 EUR 25. Február 2020 25. Február 2020
Levice Zaktualizovanie rozpočtových nákladov stavby, množ.: 1 celok, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202000138 240.0 EUR 25. Február 2020 25. Február 2020
Levice Zaktualizovanie rozpočtových nákladov stavby, množ.: 1 celok, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202000138 240.0 EUR 25. Február 2020 25. Február 2020
Levice Zaktualizovanie rozpočtových nákladov stavby, množ.: 1 celok, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202000138 240.0 EUR 25. Február 2020 25. Február 2020
Levice Zaktualizovanie rozpočtových nákladov stavby, množ.: 1 celok, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202000138 240.0 EUR 25. Február 2020 25. Február 2020
Levice Zaktualizovanie rozpočtových nákladov stavby, množ.: 1 celok, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR 202000138 240.0 EUR 25. Február 2020 25. Február 2020
Levice Pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle Vašej ponuky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 3 480,0000 EUR, spolu: 3 480,00 EUR 202000069 3480.0 EUR 28. Január 2020 28. Január 2020
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Vypracovanie jednostupňovej vykonávacej PD transformácie lokalít Vinohrady a Amfiteáter Levice 53 14950.0 EUR 23. Január 2016 24. Január 2016
Levice Vypracovanie jednostupňovej PD pre stavebné povolenie na rekonštrukciu a modernizáciu materskej školy na ul. Tekovská 28, Levice 54 10000.0 EUR 23. Január 2016 24. Január 2016
Levice Dodatok č. 1 - Predĺženie času plnenia 161 0.0 EUR 18. Február 2016 19. Február 2016
Levice NH 7,8 195 36531.49 EUR 11. Marec 2016 01. Apríl 2016
Levice NH 7,8 195 32829.44 EUR 11. Marec 2016 01. Apríl 2016
Levice NH 7,8 195 27026.53 EUR 11. Marec 2016 01. Apríl 2016
Levice NH 7,8 195 31124.17 EUR 11. Marec 2016 01. Apríl 2016
Levice NH 7,8 195 31571.88 EUR 11. Marec 2016 01. Apríl 2016
Levice Zmluva o poskytnutie príspevku na zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie v lokalite "Podhradie" 443 300.0 EUR 06. Máj 2017 07. Máj 2017
Levice Zapožičanie pozemkov v kú Levice do bezplatného užívania - parc.KNC č. 6075 a parc.KNC č. 6088 , vlastnícky podiel: 1/1 421 0.0 EUR 16. Máj 2017 17. Máj 2017