Ing. Andrej Kulla - Ing. Katarína Kullová

IČO: 17465257
Pri starej prachárni 4 Bratislava 3

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava hnojivá 1140002242 186.65 EUR 23. Apríl 2014 16. Apríl 2014
Bratislava hnojivá 48365838 140026 186.65 EUR 16. Apríl 2014
Bratislava kvetinová výzdoba 1130008722 30000.0 EUR 15. Január 2014 31. December 2013
Bratislava kvetinová výzdoba 46265518 130024 30000.0 EUR 31. December 2013
Bratislava vianočný strom 1130008303 480.0 EUR 27. December 2013 13. December 2013
Bratislava vianočné ruže 1130008463 56.1 EUR 27. December 2013 19. December 2013
Bratislava vianočné ruže 46072743 130258 56.1 EUR 19. December 2013
Bratislava vianočný strom 45631395 130229 480.0 EUR 13. December 2013
Bratislava substrát, hnojivo,travin, krikets 1130006065 156.55 EUR 26. September 2013 19. September 2013
Bratislava substrát, hnojivo,travin, krikets 43940523 130159 156.55 EUR 19. September 2013
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava záhradnícke potreby OTS1400771 250.0 EUR 26. Marec 2014 26. Marec 2014
Bratislava kvetinová výzdoba OTS1303950 30000.0 EUR 31. December 2013 31. December 2013
Bratislava kvetinová výzdoba OTS1303754 56.1 EUR 03. December 2013 03. December 2013
Bratislava vianočný strom OTS1303045 480.0 EUR 10. Október 2013 10. Október 2013
Bratislava hnojivo na trávu, zemina na kvety... OTS1302688 200.0 EUR 17. September 2013 17. September 2013
Bratislava Podujatie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy "Neleň pre zeleň" - objednávka sadeníc kvetov do exteriéru. OTS1301254 400.0 EUR 03. Máj 2013 03. Máj 2013
Bratislava hnojivá OTS1300981 200.0 EUR 17. Apríl 2013 17. Apríl 2013
Bratislava kvetinová výzdoba /ťahavé muškáty na balkóny PP, NR a Laurinská 7/ OTS1300882 814.75 EUR 10. Apríl 2013 10. Apríl 2013
Bratislava kvetinová výzdoba OTS1300651 128.0 EUR 22. Marec 2013 22. Marec 2013
Bratislava vianočná výzdoba kaplnky sv. Ladislava OTS1202667 51.0 EUR 26. November 2012 26. November 2012