KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 31595545
Štefánikova 17
811 05 Bratislava Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Malacky Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel na obdobie 1.1.2024 - 1.7.2024 20232433 5859.46 EUR 11. December 2023
Malacky Zákonné poistenie služobných motorových vozidiel - 1.1.24 - 30.6.24 20232360 1360.52 EUR 05. December 2023
Žilina Havarijné poistenie od 01.11.2023 do 01.02.2024 2459000037 2459000037 5185.53 EUR 06. November 2023 01. November 2023
Žilina Zodpovednosť za škodu od 01.11.2023 do 31.01.2024 3249001321 3249001321 3965.92 EUR 06. November 2023 01. November 2023
Trenčín havarijné poistenie vozidla Peugeot Boxer, ročné, od 06.11.2023 2658061992 826.35 EUR 03. November 2023
Trenčín poistenie - zodpovednosť za škodu - 16.11.2023-15.05.2024 6827904427 1097.22 EUR 27. Október 2023
Poprad ZAV 20230166 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny počas projektu alebo programu na základe uzatvorenej Dohody č. 23/36/054/961 od 01.10.2023 - 31.03.2024. Poistná zmluva č. 5190063147, zaevidovaná pod č. 1166/2023 230166 400.0 EUR 05. Október 2023
Žilina poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.10.2023 - 31.10.2023 6826802365 6826802365 493.48 EUR 25. September 2023 25. September 2023
Žilina Poistné od 01.10.2023 do 31.12.2023-Havarijné poistenie 6829321313 6829321313 264.45 EUR 14. September 2023 04. September 2023
Žilina Poistné od 01.10.2023 do 31.12.2023-Havarijné poistené 6829321241 6829321241 264.45 EUR 14. September 2023 04. September 2023