KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 31595545
Štefánikova 17 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Poistenie majetku 212300129 6812299455 34.73 EUR 28. August 2023 zaplatené
Levice Poistenie majetku 212300096 6815659663 87.78 EUR 12. Jún 2023 nezaplatené
Levice Poistenie majetku 212300096 6815659663 87.78 EUR 12. Jún 2023 zaplatené
Trenčín PU 8007326026 - poškodená dopravná značka pri DN, ul. Soblahovská, križovatka s Legionárskou 8007326026 -196.29 EUR 02. Máj 2023
Trenčín poistenie - zodpovednosť za škodu - 16.05.2023-15.11.2023 6827904427 1097.22 EUR 25. Apríl 2023
Trenčín poistenie - zodpovednosť za škodu - 16.05.2023-15.11.2023 6827904427 1097.22 EUR 25. Apríl 2023
Žilina poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2023 - 30.6.2023 6826802365 6826802365 1839.44 EUR 13. Marec 2023 13. Marec 2023
Žilina havarijné poistenie súboru motorových vozidiel od 1.4.2023 -1.7.2023 6826795855 6826795855 5245.46 EUR 13. Marec 2023 13. Marec 2023
Žilina Poistenie majetku - Domy smútku za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023 4419015592 4419015592 416.26 EUR 09. Marec 2023 09. Marec 2023
Žilina Poistenie majetku - Kultúrne domy za obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023 4419015592 4419015592 259.49 EUR 09. Marec 2023 09. Marec 2023