COM-KLIMA

IČO: 35936495
Murgašova ul. 27
Šaľa
92701

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Servis klimatizačného zariadenia do ch. výkou 6,0 kW vrátane dopravného 212300052 4221050 540.0 EUR 06. Marec 2023 nezaplatené
Levice Servis klimatizačného zariadenia do ch. výkou 6,0 kW vrátane dopravného 212300052 4221050 540.0 EUR 06. Marec 2023 zaplatené
Jaslovské Bohunice dodanie a montáž klimatizácie posilňovňa 1017/2022 3007.0 20. Október 2022 20. Október 2022
Levice Vzduchotechnika pre priestory kuchyne ZŠ Pri Podlužianke 6 202202969 4220604 69960.0 EUR 29. September 2022 nezaplatené
Levice Vzduchotechnika pre priestory kuchyne ZŠ Pri Podlužianke 6 202202969 4220604 69960.0 EUR 29. September 2022 zaplatené
Jaslovské Bohunice dodanie a montáž klimatizácie Zdavotné stredisko 248/2022 8419.0 03. Apríl 2022 03. Apríl 2022
Jaslovské Bohunice servis klimatizácia 390/2021 190.0 28. Máj 2021 28. Máj 2021
Jaslovské Bohunice Klimatizácia-Bohunka 281/2019 3030.0 03. Máj 2019 03. Máj 2019
Nitra za práce " modernizácia zimného štadióna - odvetranie šatní" - 1931/2018/OVaR 480562 30000.0 EUR 08. November 2018
Levice Odborná prehliadka a servis klimatizačných zariadení 211800096 470643 428.0 EUR 29. Marec 2018 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Odborná prehliadka a servis klimatizačných zariadeni vrátane dopravných nákladov spolu, množ.: 1 , jedn. cena: 540,0000 EUR, spolu: 540,00 EUR 202300006 540.0 EUR 16. Február 2023 16. Február 2023
Levice Odborná prehliadka a servis klimatizačných zariadeni vrátane dopravných nákladov spolu, množ.: 1 , jedn. cena: 540,0000 EUR, spolu: 540,00 EUR 202300006 540.0 EUR 16. Február 2023 16. Február 2023
Levice Odborná prehliadka a servis klimatizačných zariadeni vrátane dopravných nákladov spolu, množ.: 1 , jedn. cena: 540,0000 EUR, spolu: 540,00 EUR 202300006 540.0 EUR 16. Február 2023 16. Február 2023
Jaslovské Bohunice 2 klimatizačné jednotky do posilňovne 11/2200385 3007.0 05. Október 2022 05. Október 2022
Jaslovské Bohunice Montáž klímy v budove zdravotného strediska 11/2200096 10102.0 02. Marec 2022 02. Marec 2022
Jaslovské Bohunice Servis a oprava klimatizácie v objekte KD Paderovce 10/2100206 190.0 19. Máj 2021 19. Máj 2021
Jaslovské Bohunice Klimatizácia DAIKIN Comfora do ZpS Bohunka 8/1900110 3636.0 25. Marec 2019 25. Marec 2019
Levice Odborná prehliadka a servis 6 klimatizačných jednotiek (vnútorná a vonkajšia jednotka), množ.: 1 , jedn. cena: 428,0000 EUR, spolu: 428,00 EUR 201800030 428.0 EUR 22. Marec 2018 21. Marec 2018
Levice Odborná prehliadka a servis 6 klimatizačných jednotiek (vnútorná a vonkajšia jednotka), množ.: 1 , jedn. cena: 428,0000 EUR, spolu: 428,00 EUR 201800030 428.0 EUR 22. Marec 2018 21. Marec 2018
Jaslovské Bohunice Dodávka a montáž klímy do sály KD Paderovce 6/1700281 6800.0 06. September 2017 06. September 2017