SURVEYE , s.r.o.

IČO: 47619651
Kapitulská 12
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice mobilné mapovanie, panoramatické body a laserové body Levice a okolie 202304513 23620034 9000.0 EUR 20. December 2023 nezaplatené
Levice mobilné mapovanie, panoramatické body a laserové body Levice a okolie 202304513 23620034 9000.0 EUR 20. December 2023 zaplatené
Pezinok Digitálna ortofotomapa 23620019 5634.0 EUR 12. September 2023
Levice digitálna OFM 2022 202202248 22620014 11400.0 EUR 21. Júl 2022 zaplatené
Levice digitálna OFM 2022 202202248 22620014 11400.0 EUR 21. Júl 2022 zaplatené
Žilina digitálna ortofotomapa mesta Žilina 20620042 20620042 22658.64 EUR 16. September 2020 11. September 2020
Košice Dodanie OFM - Revitalizácia Mlynského náhonu 202001207 20620020 331.2 EUR 11. Máj 2020 13. Apríl 2020
Košice Dodanie OFM - Revitalizácia Mlynského náhonu 202001207 20620020 331.2 EUR 11. Máj 2020 13. Apríl 2020
Žilina Digitálna termálna ortofotomapa 19620074 19620074 46128.0 EUR 18. December 2019 12. December 2019
Levice Digitálna ortofotomapa/1. a 3. etapa 201704712 17620053 4649.4 EUR 20. December 2017 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Najazdenie špecifikovaných odsúhlasených komunikácií a území tvorby pasportov a základný posprocesing z najazdenia, vytvorenie georeferencovaných výstupov panoramatických snímok a mračien laserových bodov, množ.: 1 , jedn. cena: 9 000,0000 EUR, spolu: 9 000,00 EUR 202301344 9000.0 EUR 15. December 2023 15. December 2023
Levice Najazdenie špecifikovaných odsúhlasených komunikácií a území tvorby pasportov a základný posprocesing z najazdenia, vytvorenie georeferencovaných výstupov panoramatických snímok a mračien laserových bodov, množ.: 1 , jedn. cena: 9 000,0000 EUR, spolu: 9 000,00 EUR 202301344 9000.0 EUR 15. December 2023 15. December 2023
Pezinok ortofotomapa, množ.: 1 , jedn. cena: 5 634,0000 EUR, spolu: 5 634,00 EUR 20230446 5634.0 EUR 13. Júl 2023 13. Júl 2023
Košice Objednávame si u Vás vypracovanie technickej evidencie miestnych komunikácií (pasportu), dopravného značenia a technických objektov pre Mesto Košice v súlade s podrobným opisom predmetu zákazky a Vašou ponukou v systéme Josephine zo dňa 10.08.2022.- Pasport komunikácií - rozsah územia: MČ Západ, k.ú. Terasa. Dĺžka ciest v predmetnom území je cca 240 km, vrátane chodníkov a cyklochodníkov.- Rozsah spracovania: všetky cesty a pozemné komunikácie, vnútrobloky, vstupy do blokov, chodníky pozdĺž blokov a vnútroblokov, chodníky priľahlé ku pozemnej komunikácii, schody, schodiská, rampy pre imobilných a ostatné prvky.- Špecifikácia metód riešenia: zber údajov využitím systému mobilného mapovania - laserovým skenerom a 360° panonoramatickou kamerou, terénne prieskumy a merania a využitie ortofotomáp riešeného územia.- Výstupom budú digitálne dáta vo formáte a databázovej štruktúre vhodnej pre systém GIS, ako aj grafická časť (mapa a tabuľka). O10307220689 67788.0 EUR 14. August 2022 11. August 2022
Košice Objednávame si u Vás vypracovanie technickej evidencie miestnych komunikácií (pasportu), dopravného značenia a technických objektov pre Mesto Košice v súlade s podrobným opisom predmetu zákazky a Vašou ponukou v systéme Josephine zo dňa 10.08.2022.- Pasport komunikácií - rozsah územia: MČ Západ, k.ú. Terasa. Dĺžka ciest v predmetnom území je cca 240 km, vrátane chodníkov a cyklochodníkov.- Rozsah spracovania: všetky cesty a pozemné komunikácie, vnútrobloky, vstupy do blokov, chodníky pozdĺž blokov a vnútroblokov, chodníky priľahlé ku pozemnej komunikácii, schody, schodiská, rampy pre imobilných a ostatné prvky.- Špecifikácia metód riešenia: zber údajov využitím systému mobilného mapovania - laserovým skenerom a 360° panonoramatickou kamerou, terénne prieskumy a merania a využitie ortofotomáp riešeného územia.- Výstupom budú digitálne dáta vo formáte a databázovej štruktúre vhodnej pre systém GIS, ako aj grafická časť (mapa a tabuľka). O10307220689 67788.0 EUR 14. August 2022 11. August 2022
Košice Ortofotomapa-podklad pre súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach" O40000200002 202001207 331.2 EUR 06. Apríl 2020 05. Apríl 2020
Košice Ortofotomapa-podklad pre súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach" O40000200002 202001207 331.2 EUR 06. Apríl 2020 05. Apríl 2020