Waste transport, a.s.

IČO: 36046221
Kukuričná 8
Bratislava
83103

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice zneškodnenie odpadu 212200640 3354223154 224.02 EUR 09. December 2022 zaplatené
Levice Čistenie lapača tukov 212200250 3354222449 233.11 EUR 05. Október 2022 zaplatené
Levice Čistenie lapača tukov 212200250 3354222449 233.11 EUR 05. Október 2022 nezaplatené
Levice Čistenie lapača tukov 212200250 3354222449 233.11 EUR 05. Október 2022 nezaplatené
Levice odpad SJ 212200227 3354222325 222.24 EUR 12. September 2022 zaplatené
Levice zneškodnenie odpadu 212100583 3354212880 170.67 EUR 31. December 2021 zaplatené
Levice zneškodnenie odpadu 212100589 3354212986 19.58 EUR 31. December 2021 zaplatené
Levice Odvoz olejov a tuku 212100202 3354212756 229.08 EUR 17. December 2021 zaplatené
Levice Zber, preprava a zneškodnenie tukov a olejov 212100209 3354211657 207.56 EUR 31. August 2021 zaplatené
Levice zhodnotenie vyradeneho odpadu CK Junior 202100394 3354211455 151.1 EUR 05. August 2021 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice 190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, množ.: 1 ton, jedn. cena: 109,4400 EUR, spolu: 109,44 EUR, Cena dopravy odpadov cisterna 12 t, 2,5 km, sadzba 11,25 EUR/15 min., množ.: 2,5 km, jedn. cena: 13,5000 EUR, spolu: 33,75 EUR, Stojné (15 min.), množ.: ,25 , jedn. cena: 7,8000 EUR, spolu: 1,95 EUR 202200048 145.14 EUR 15. December 2022 13. December 2022
Levice 190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, množ.: 1 ton, jedn. cena: 109,4400 EUR, spolu: 109,44 EUR, Cena dopravy odpadov cisterna 12 t, 2,5 km, sadzba 11,25 EUR/15 min., množ.: 2,5 km, jedn. cena: 13,5000 EUR, spolu: 33,75 EUR, Stojné (15 min.), množ.: ,25 , jedn. cena: 7,8000 EUR, spolu: 1,95 EUR 202200048 145.14 EUR 15. December 2022 13. December 2022
Levice Vyčistenie lapača tukov, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202200034 EUR 31. August 2022 26. August 2022
Levice Vyčistenie lapača tukov, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202200034 EUR 31. August 2022 26. August 2022
Levice na základe cenovej ponuky 2022WT467odvoz odpadu ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 222,2400 EUR, spolu: 222,24 EUR 202200009 222.24 EUR 15. Február 2022 15. Február 2022
Levice na základe cenovej ponuky 2022WT028 odvoz odpadu ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202200009 EUR 15. Február 2022 15. Február 2022
Levice na základe cenovej ponuky 2022WT467odvoz odpadu ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 222,2400 EUR, spolu: 222,24 EUR 202200009 222.24 EUR 15. Február 2022 15. Február 2022
Levice Vývoz lapača tukov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 202100254 300.0 EUR 16. December 2021 16. December 2021
Levice Vývoz lapača tukov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 202100254 300.0 EUR 16. December 2021 16. December 2021
Levice Vyčistenie lapača tukov a olejov - je potrebná dlhšia hadica, lapač je ďalej od cesty, množ.: 1 ton, jedn. cena: 77,0000 EUR, spolu: 77,00 EUR, Doprava - podľa skutočne odjazdených km, množ.: 38,5 km, jedn. cena: 1,9300 EUR, spolu: 74,31 EUR, Stojné vozidla cca 15 min., množ.: 1 hod., jedn. cena: 21,3200 EUR, spolu: 21,32 EUR 202100039 172.63 EUR 05. August 2021 05. August 2021