Waste transport, a.s.

IČO: 36046221
Mochovce 1
Kalná nad Hronom
93532

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice rekonštrukcia kompostárne - vyučt.EE 1/24 202401279 3354240815 139.52 EUR 08. Apríl 2024 nezaplatené
Levice rekonštrukcia kompostárne - vyučt.EE 11,12/23 202304681 3354233569 302.92 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice rekonštrukcia kompostárne - vyučt.EE 11,12/23 202304681 3354233569 302.92 EUR 31. December 2023 zaplatené
Levice znehodnotenie odpadu 212300594 3354233156 302.62 EUR 06. December 2023 zaplatené
Levice znehodnotenie odpadu 212300594 3354233156 302.62 EUR 06. December 2023 nezaplatené
Levice Likvidácia tukov a odpadu 212300168 3354232529 281.26 EUR 04. Október 2023 zaplatené
Levice Likvidácia tukov a odpadu 212300168 3354232529 281.26 EUR 04. Október 2023 nezaplatené
Levice odpad ŠJ 212300322 3354232232 298.81 EUR 06. September 2023 zaplatené
Levice rekonštrukcia kompostárne - vyučt.EE 7/23 202302620 3354232109 41.89 EUR 10. August 2023 zaplatené
Levice rekonštrukcia kompostárne - vyučt.EE 7/23 202302620 3354232109 41.89 EUR 10. August 2023 nezaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice čistenie odpadu tukov, množ.: 1 služba, jedn. cena: 281,2600 EUR, spolu: 281,26 EUR 202300100 281.26 EUR 23. August 2023 21. August 2023
Levice čistenie odpadu tukov, množ.: 1 služba, jedn. cena: 281,2600 EUR, spolu: 281,26 EUR 202300100 281.26 EUR 23. August 2023 21. August 2023
Levice čistenie odpadu tukov, množ.: 1 služba, jedn. cena: 130,0000 EUR, spolu: 130,00 EUR 202300100 130.0 EUR 23. August 2023 21. August 2023
Levice na základe cenovej ponuky 2023WT010 odvoz odpadu ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 21230122 EUR 10. August 2023 10. August 2023
Levice na základe cenovej ponuky 2023WT010 odvoz odpadu ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 21230122 EUR 10. August 2023 10. August 2023
Levice 190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, množ.: 1 ton, jedn. cena: 109,4400 EUR, spolu: 109,44 EUR, Cena dopravy odpadov cisterna 12 t, 2,5 km, sadzba 11,25 EUR/15 min., množ.: 2,5 km, jedn. cena: 13,5000 EUR, spolu: 33,75 EUR, Stojné (15 min.), množ.: ,25 , jedn. cena: 7,8000 EUR, spolu: 1,95 EUR 202200048 145.14 EUR 15. December 2022 13. December 2022
Levice 190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, množ.: 1 ton, jedn. cena: 109,4400 EUR, spolu: 109,44 EUR, Cena dopravy odpadov cisterna 12 t, 2,5 km, sadzba 11,25 EUR/15 min., množ.: 2,5 km, jedn. cena: 13,5000 EUR, spolu: 33,75 EUR, Stojné (15 min.), množ.: ,25 , jedn. cena: 7,8000 EUR, spolu: 1,95 EUR 202200048 145.14 EUR 15. December 2022 13. December 2022
Levice 190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, množ.: 1 ton, jedn. cena: 109,4400 EUR, spolu: 109,44 EUR, Cena dopravy odpadov cisterna 12 t, 2,5 km, sadzba 11,25 EUR/15 min., množ.: 2,5 km, jedn. cena: 13,5000 EUR, spolu: 33,75 EUR, Stojné (15 min.), množ.: ,25 , jedn. cena: 7,8000 EUR, spolu: 1,95 EUR 202200048 145.14 EUR 15. December 2022 13. December 2022
Levice 190809 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, množ.: 1 ton, jedn. cena: 109,4400 EUR, spolu: 109,44 EUR, Cena dopravy odpadov cisterna 12 t, 2,5 km, sadzba 11,25 EUR/15 min., množ.: 2,5 km, jedn. cena: 13,5000 EUR, spolu: 33,75 EUR, Stojné (15 min.), množ.: ,25 , jedn. cena: 7,8000 EUR, spolu: 1,95 EUR 202200048 145.14 EUR 15. December 2022 13. December 2022
Levice Vyčistenie lapača tukov, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202200034 EUR 31. August 2022 26. August 2022
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Úprava záloh 1503 0.0 EUR 31. August 2011 01. September 2011
Prešov Zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 201100989 26. November 2011 27. November 2011
Levice Dodatok k nájomnej zmluve - SITA Mestský majer, zmena nájomného 862 0.0 EUR 01. August 2013 02. August 2013
Levice Dodatkom sa mení pôvodná zmluva : 3 garáže + pozemok , vlastnícky podiel: 1/1 54 0.0 EUR 28. Január 2014 01. Február 2014
Levice Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia 66 0.0 EUR 04. Február 2014 04. Február 2014
Levice zmluva o dotrieďovaní separovaného odpadu na triediacej linke 2162 0.0 EUR 28. November 2014 29. November 2014
Levice dodatok č. 1 k zmluve o uzavrtí buducej zmluvy 1109 0.0 EUR 28. November 2014 29. November 2014
Levice zmluva o buducej zmluve na prevod technologickej časti tirediacej linky 405 0.0 EUR 28. November 2014 29. November 2014
Levice dodatok č. 1 k zmluve o dotrieďovaní separovaného odpadu na triediacej linke 1110 0.0 EUR 28. November 2014 29. November 2014
Levice Bez názvu 1108 0.0 EUR 28. November 2014 29. November 2014