Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO: 00681156
Špitálska 4
6
8
816 43 Bratislava Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava Vrátenie finančného príspevku za 3. štvrťrok 2019 zo zúčtovania zmluvy č. 1484/2019-M_ODFSS vo výške 4791,17 eur, v tom: Domov seniorov Lamač - ZpS 1052,87 eur Domov seniorov ARCHA - ZpS 420,54 eur a DS 3317,76 eur 89789727 4190004470 4791.17 EUR 09. Október 2019
Bratislava Vrátenie finančného príspevku od MPSVR SR za 2. štvrťrok 2019 zo zúčtovania zmluvy č. 1486/2019-M_ODFSS vo výške 8223,90 eur za nocľaháreň MEA CULPA. 87698808 4190003008 8223.9 EUR 08. Júl 2019
Bratislava Vrátenie finančného príspevku za 2. štvrťrok 2019 zo zúčtovania zmluvy č. 1484/2019-M_ODFSS vo výške 4454,33 eur, v tom: Domov seniorov Lamač - ZpS 340,64 Petržalský domov seniorov - ZpS 735,24 eur Domov seniorov ARCHA - ZpS 488,37 eur a DS 2890,08 eur 87697459 4190002982 4454.33 EUR 08. Júl 2019
Bratislava Vrátenie finančného príspevku za 1. štvrťrok 2019 zo zúčtovania zmluvy č. 1484/2019-M_ODFSS vo výške 4041,42 eur, v tom: Petržalský domov seniorov - ZpS - 555,18 eur Domov seniorov ARCHA - DS - 3486,24 eur 85412839 4190001541 4041.42 EUR 08. Apríl 2019
Bratislava Vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku na rok 2018 na základe zúčtovania podľa zmluvy č. 870/2018-M_ORF - nocľaháreň MEA CULPA 84931806 4190001272 15238.98 EUR 20. Marec 2019
Bratislava Vrátenie fin. príspevku za 4. štvrťrok 2018 zo zúčtovania zmluvy č. 871/2018-M_ORF: Domov jesene života - ZpS - 540,69 eur Petržalský domov seniorov - ZpS - 1375,94 eur Domov seniorov ARCHA - DS - 2249,13 eur 84931757 4190001271 4165.76 EUR 20. Marec 2019
Bratislava Vrátenie fin. príspevku za 3. štvrťrok 2018 zo zúčtovania zmluvy č. 871/2018-M_ORF Domov jesene života - ZpS - 1093,67 eur Petržalský domov seniorov - ZpS - 573,31 eur Domov seniorov ARCHA - ZpS - 1180,74 eur Domov seniorov ARCHA - DS - 1349,48 eur 81462827 4180004478 4197.2 EUR 04. Október 2018
Bratislava Vrátenie finančného príspevku na rok 2018 od MPSVR SR na základe zúčtovania podľa zmluvy č. 871/2018-M_ORF za 2. štvrťrok 2018 a to : Domov seniorov Lamač - 308,10 eur Domov seniorov ARCHA - ZOS - 39,69 eur Domov seniorov ARCHA - DS - 1009,81 eur 79792685 4180003110 1357.6 EUR 09. Júl 2018
Bratislava Vrátenie finančného príspevku na rok 2018 od MPSVR SR na základe zúčtovania podľa zmluvy č. 871/2018-M_ORF za 1. štvrťrok 2018 a to: Domov jesene života - 479,25 eur DS Lamač - 336,10 eur Petržalský DS - 394,94 eur DS ARCHA - 2260,61 eur 77599851 4180001550 3470.9 EUR 10. Apríl 2018
Bratislava Vrátenie finančného príspevku na rok 2017 od MPSRV SR na základe zúčtovania podľa zmluvy č. 6653/2017--M_ORF. 77363485 4180001390 26169.21 EUR 27. Marec 2018