Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prešov Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoPZŠ061 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít Národný inštitút vzdelávania a mládeže 202000372 23. Apríl 2020 26. Február 0020
Trenčín Dohoda o ukončení Zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov zo dňa 27.11.2019 Netropolis, s.r.o 2078 0.0 20. Október 2023 23. Január 0023
Trenčín Nájomná zmluva 222/32221/2023 Alena Čierna - AKAMI 240 30.0 13. September 2023 14. September 0223
Trenčín Zmluva o jednorazovom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení Spolu pre hudbu 2388 105.0 01. December 2023 02. November 0223
Trenčín Zmluva o jednorazovom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení Spolu pre hudbu 2388 105.0 01. December 2023 05. December 0223
Trenčín Poistenie pre prípad škody Alliianz 8411000434 Základná škola, Bezručova 66, Trenčín 1 126.71 03. December 1998
Trenčín Zmluva o pripojení Slovak Telekom, a.s. 1 0.0 08. November 2002
Trenčín Zmluva č. 58/2023 o poskytnutí dotácie a zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov KANOISTICKÝ KLUB TTS Trenčín 792 400.0 17. Máj 2023 18. Február 2003
Trenčín Zmluva o nájme bytových priestorov - školský byt R S (Fyzická osoba) 1 0.0 02. August 2004
Trenčín Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Svinná 1 0.0 22. Február 2017 01. Október 2004