Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice Nájomná zmluva Okresné stavebné bytové družstvo Levice 8 0.0 EUR 10. Január 2024 11. Január 2024
Pezinok zabezpečovanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec J B (Fyzická osoba) 22 0.0 EUR 04. Marec 2011
Trenčín Kúpna zmluva č. 62/2016 A P (Fyzická osoba) 32 456.5 18. Január 2017 19. Január 2017
Nitra vykonanie exekúcie JUDr. Ing. Karol Mihal, súdny exekútor 1361 84 24. Júl 2013
Malacky dohoda zmluvných strán o čase a spôsobe zaplatenia pohľadávky M D (Fyzická osoba) 225 0.0 EUR 19. Máj 2023
Nitra Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa požadovanú službu rekondično - rehabilitačných pobytov v rozsahu služieb v zmysle ponuky zo dňa 03. 02. 2022. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov objednávateľa 7-dňové rekondično - rehabilitačné pobyty v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a. s. - v ubytovacom zariadení Krym, Pax, Slovakia KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE, a.s. 579 13 29. Marec 2022
Nitra poskytnutie dotácie vo výške 2350,- EUR na účel "Pokrytie výdavkov na činnosť vrcholového športu" Športový klub Slávia SPU DFA Nitra 298 50 2350.0 EUR 28. Apríl 2014
Pezinok Zmluva o nájme pozemku , vlastnícky podiel: 1/1 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 161 42.0 EUR 07. Jún 2019
Levice Zmluva o nájme bytu č. 3/047/3/2022 T T (Fyzická osoba) 771 88.86 EUR 02. September 2022 03. September 2022
Pezinok Zmluva o zriadení vecného bremena - Marius Pedersen MARIUS PEDERSEN, A.S. 546 0.0 EUR 03. Január 2017