Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trnava NZ - letné ext.sedenie - Pastis - Trojičné námestie 6 PASTIS, s.r.o. 183 2984.8 21. Február 2023
Trnava Hokejový klub Trnava Hokejový klub Trnava, občianske združenie 92 35000.0 15. Február 2018
Nitra vykonanie exekúcie JUDr. Ing. Karol Mihal, súdny exekútor 1361 84 24. Júl 2013
Malacky dohoda zmluvných strán o čase a spôsobe zaplatenia pohľadávky M D (Fyzická osoba) 225 0.0 EUR 19. Máj 2023
Pezinok Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB 96 0.0 EUR 10. Máj 2023
Nitra Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa požadovanú službu rekondično - rehabilitačných pobytov v rozsahu služieb v zmysle ponuky zo dňa 03. 02. 2022. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov objednávateľa 7-dňové rekondično - rehabilitačné pobyty v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a. s. - v ubytovacom zariadení Krym, Pax, Slovakia Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 579 13 29. Marec 2022
Žilina Bez názvu M N (Fyzická osoba) 8201501 10.0 EUR 17. Október 2017
Nitra poskytnutie dotácie vo výške 2350,- EUR na účel "Pokrytie výdavkov na činnosť vrcholového športu" Športový klub Slávia SPU DFA Nitra 298 50 2350.0 EUR 28. Apríl 2014
Pezinok Zmluva o nájme pozemku , vlastnícky podiel: 1/1 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 161 42.0 EUR 07. Jún 2019
Levice Zmluva o nájme bytu č. 3/047/3/2022 T T (Fyzická osoba) 771 88.86 EUR 02. September 2022 03. September 2022