Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Dodatok č. 1 k zmluve o zverení č. 97/00058/SMN/600. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2011000022 EUR 12. Január 2011 13. Január 2011
Košice Dodatok č. 2 k NZ č. 2009001357. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2011000021 EUR 12. Január 2011 10. Január 2011
Košice Dodatok č. 1 k zmluve o zverení č. 97/00058/SMN/600. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2011000022 EUR 12. Január 2011 13. Január 2011
Košice Dodatok č. 2 k NZ č. 2009001357. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2011000021 EUR 12. Január 2011 10. Január 2011
Košice Dodatok č. 1 k zmluve o zverení č. 97/00058/SMN/600. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2011000022 EUR 12. Január 2011 13. Január 2011
Nitra dodatok č. 1 - predĺženie výpožičky do 30.6.2011 Zariadenie pre seniorov ZOBOR 10 2 13. Január 2011
Nitra Fórum mladých - Klub. sála D110 - stretnutia členov Zboru Cirkvi bratskej v Nitre Zbor cirkvi bratskej v Nitre 16 4 10.0 EUR 13. Január 2011
Košice Pozemok KN-C parc.č. 3223 s výmerou 19 m, k.ú. Jazero. A Z (Fyzická osoba) 2011000005 1235.0 EUR 13. Január 2011 02. Január 2011
Košice Pozemok KN-C parc.č. 3263 s výmerou 22 m2, k.ú. Jazero. M J (Fyzická osoba) 2011000001 1430.0 EUR 13. Január 2011 02. Január 2011
Košice Pozemok KN-C parc.č. 3261 s výmerou 20 m2, k.ú. Jazero. V M (Fyzická osoba) 2011000002 1300.0 EUR 13. Január 2011 02. Január 2011