Objednávky

ZobrazMesto Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Košice Objednávame si u Vás outsourcing správy a technickú podporu serverového riešenia GIS mesta Košice na rok 2011 T-MAPY,s.r.o. O10306110008 201100517 9480.0 EUR 13. Február 2011 20. Január 2011
Košice Objednávame odber elektrickej energie na Dolnej bráne dňa 14.2. 2011Predpokladaná cena 10,-€ s DPHDôvod : podujatie Košická bozkávačka Správa majetku mesta Košice, s.r.o. O10307110081 10.0 EUR 13. Február 2011 26. Január 2011
Košice Objednávame si u Vás služby fotografovania v priestoroch Historickej radnice na akcie konané v mesiaci február 2011.Dátumy konania akcii a podrobnosti súvisiace s fotografovaním Vám budú oznámené telefonicky. Ing. Róbert Moško O10307110097 201100640 290.0 EUR 13. Február 2011 06. Február 2011
Košice Periodikum KÓDEXPRESS za mesiace október - december 2010 pre sam. referát personalistiky a PaM. Kódexpress, s.r.o. O10307110094 189.89 EUR 13. Február 2011 01. Február 2011
Košice Publikácia "Účtovníctvo, výkazníctvo a audit v štátnej správe a samospráve" v počte 3 ks. Asociácia vzdelávania samosprávy O10307110106 201100688 63.0 EUR 13. Február 2011 10. Február 2011
Košice Toner v počte 1 ks do faxu Panasonic UF 585. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110099 201100511 142.8 EUR 13. Február 2011 07. Február 2011
Košice Objednávame: návrh 3 ks navigačných tabúľ + nátlačok jedného návrhu o veľkosti 1 x 1 m na papier( blue back)Cena : 33 € + DPHDôvod : Tabule určené na MS v hokeji 2011 BEKI design, s.r.o. O10307110105 39.6 EUR 13. Február 2011 09. Február 2011
Košice Doručenie zásielky - balíka s dokladmi, veľkosť balíka: 44 x 30 x 25 (cm), váha cca 6 kgadresát: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava 24 SEL Slovakia Express Logistik s.r.o. O10307110100 24.0 EUR 13. Február 2011 07. Február 2011
Košice Objednávame u Vás za účelom predaja znalecký posudok na ocenenie pozemkov parc. č. 2014/8, 2014/9, 2014/10 (v zmysle GP č. 27/2010), 2014/11 a 2014/21 v k. ú. Stredné mesto.Predpokladaná cena: max. 100,- EUR.Termín dodania: 14 dní odo dňa prevzatia objednávky. Serbinová Beáta, Ing.(Košice) O10307110092 100.0 EUR 13. Február 2011 01. Február 2011
Košice Objednávame u Vás za účelom predaja znalecký posudok na ocenenie časti pozemku parc. č. 2257 (novovytvorené parcely č. 2257/2 a 2257/3) v k. ú. Furča v zmysle GP č. 102/2010.Predpokladaná cena: max. 150,- EUR.Termín dodania: 14 dní odo dňa prevzatia objednávky. Gubančík Štefan, Ing. O10307110086 150.0 EUR 13. Február 2011 27. Január 2011