Západoslovenská distribučná, a.s.

IČO: 36361518

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice zaistenie pracoviska na transformátorov.stanici ZŠ 212300315 2132304441 235.99 EUR 31. Júl 2023 nezaplatené
Levice zaistenie pracoviska na transformátorov.stanici ZŠ 212300315 2132304441 235.99 EUR 31. Júl 2023 zaplatené
Bratislava vytýčenie sietí Tomášikova 1230003135 93.77 EUR 15. Máj 2023 03. Máj 2023
Trenčín Zablombovanie meradla na OM 28. Októbta 2 po pripojení premiestnej WC bunky z ul Rozmarínova 4800035662. 29.58 EUR 14. Apríl 2023
Trenčín Zablombovanie meradla na OM 28. Októbta 2 po pripojení premiestnej WC bunky z ul Rozmarínova 4800035662. 29.58 EUR 14. Apríl 2023
Levice VO - zaistenie a odistenie NN M. Kiar 202301233 2132301692 140.72 EUR 12. Apríl 2023 zaplatené
Levice VO - zaistenie a odistenie NN M. Kiar 202301233 2132301692 140.72 EUR 12. Apríl 2023 nezaplatené
Bratislava obnovenie prevádzkovej plomby na Nám.Slobody 1 1230002041 29.58 EUR 05. Apríl 2023 23. Marec 2023
Bratislava vytýčenie sietí Rožňavská 1230002149 187.58 EUR 05. Apríl 2023 27. Marec 2023
Trenčín 4800035272. 29.58 EUR 28. Marec 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín -zaizolovanie siete NN, množ.: 1 , jedn. cena: 235,9700 EUR, spolu: 235,97 EUR 20230730 235.97 EUR 20. September 2023 21. August 2023
Trenčín CO kryt M. Rázusa 38, množ.: 1 , jedn. cena: 34,9900 EUR, spolu: 34,99 EUR 20230666 34.99 EUR 06. September 2023 04. August 2023
Levice Vytyčovacie práce - ŠJ MŠ Dopravná , množ.: 1 , jedn. cena: 125,3300 EUR, spolu: 125,33 EUR 202300630 125.33 EUR 26. Jún 2023 19. Jún 2023
Trenčín Obnovenie prevádzky MŠ- Pri parku 14, množ.: 1 €, jedn. cena: 34,9900 EUR, spolu: 34,99 EUR 2023299 34.99 EUR 20. Jún 2023 13. Jún 2023
Trnava Plombovanie OM - Bernolákova 2, Trnava 20230515 34.99 12. Jún 2023 12. Jún 2023
Levice Revízia a udržba transformátor.stanici na ZŠ, množ.: 1 , jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 202300060 300.0 EUR 04. Máj 2023 03. Máj 2023
Levice Zaistenie pracoviska transformát..stanice na ZŠ, množ.: 1 , jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 202300060 300.0 EUR 04. Máj 2023 03. Máj 2023
Trenčín Zablombovanie hlavného ističa na OM Biskupická 56 po havarijnej oprave siete VO, množ.: 1 ks, jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 20230203 50.0 EUR 27. Apríl 2023 27. Apríl 2023
Trenčín Zablombovanie meradla na OM 28. Októbta 2 po pripojení premiestnej WC bunky z ul Rozmarínová, množ.: 1 ks, jedn. cena: 30,0000 EUR, spolu: 30,00 EUR 20230185 30.0 EUR 14. Apríl 2023 29. Marec 2023
Trenčín Zablombovanie meradla na OM Bratislavská 34 po ukončení investičnej akcie"Prekládka merania osvetlenia piechodu", množ.: 1 ks, jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 20230155 50.0 EUR 23. Marec 2023 21. Marec 2023