Západoslovenská distribučná, a.s.

IČO: 36361518
Čulenova 4883/6
Bratislava-Staré Mesto
81100 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava Gondova 21343 Mýtny domček 1230011230 37.58 EUR 03. Január 2024 21. December 2023
Bratislava Vytýčenie sietí 1230010905 235.92 EUR 27. December 2023 19. December 2023
Bratislava Vytýčenie sietí 1230010906 117.94 EUR 27. December 2023 19. December 2023
Nitra refakturácia mzdy 2132308037 685.51 EUR 21. December 2023
Trenčín Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - Mariánske námestie č. 2, zmena tech. podmienok 122378594 102.38 EUR 19. December 2023
Bratislava vytýčenie sietí 1230009770 235.92 EUR 08. December 2023 28. November 2023
Levice Sprístupnenie trafostaníc ZSDIS 202304264 2132307882 235.97 EUR 08. December 2023 zaplatené
Levice Sprístupnenie trafostaníc ZSDIS 202304264 2132307882 235.97 EUR 08. December 2023 nezaplatené
Bratislava vytýčenie sietí 1230009621 117.94 EUR 07. December 2023 22. November 2023
Bratislava vytýčenie sietí 1230009620 117.94 EUR 07. December 2023 22. November 2023
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trnava objednávka vytýčenia sietí v teréne 20231063 45.0 13. December 2023 13. December 2023
Levice sprístupnenie trafostaníc v meste Levice podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 celok, jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 202301037 300.0 EUR 30. November 2023 24. Október 2023
Levice sprístupnenie trafostaníc v meste Levice podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 celok, jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR 202301037 300.0 EUR 30. November 2023 24. Október 2023
Pezinok Vytýčenie sietí NN v areáli ZŠ Kupeckého v Pezinku, množ.: 1 , jedn. cena: 235,9200 EUR, spolu: 235,92 EUR 20230762 235.92 EUR 24. November 2023 22. November 2023
Nitra vytýčenie IS ul. Výstavná Nitra, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 20231817 EUR 09. Október 2023 09. Október 2023
Trenčín Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín -zaizolovanie siete NN, množ.: 1 , jedn. cena: 235,9700 EUR, spolu: 235,97 EUR 20230730 235.97 EUR 20. September 2023 21. August 2023
Trenčín CO kryt M. Rázusa 38, množ.: 1 , jedn. cena: 34,9900 EUR, spolu: 34,99 EUR 20230666 34.99 EUR 06. September 2023 04. August 2023
Levice Vytyčovacie práce - ŠJ MŠ Dopravná , množ.: 1 , jedn. cena: 125,3300 EUR, spolu: 125,33 EUR 202300630 125.33 EUR 26. Jún 2023 19. Jún 2023
Trenčín Obnovenie prevádzky MŠ- Pri parku 14, množ.: 1 €, jedn. cena: 34,9900 EUR, spolu: 34,99 EUR 2023299 34.99 EUR 20. Jún 2023 13. Jún 2023
Trnava Plombovanie OM - Bernolákova 2, Trnava 20230515 34.99 12. Jún 2023 12. Jún 2023