Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO: 42181810
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Levice poskytnutie NFP - kanalizácia Kalinčiakovo 1547 0.0 EUR 13. September 2011 14. September 2011
Nitra dodatok č. 1 k ZoPNFP č. 040/3.1MP/2010 - názov projektu:Čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nitra 1391 252 30. Máj 2012
Košice Rozhodnutie o zmene projektu č. Z054/4.5/2012 k zmluve č. 2010001154. 2012001381 EUR 28. Jún 2012 29. Jún 2012
Košice Rozhodnutie o zmene projektu č. Z054/4.5/2012 k zmluve č. 2010001154. 2012001381 EUR 28. Jún 2012 29. Jún 2012
Košice Rozhodnutie o zmene projektu č. Z054/4.5/2012 k zmluve č. 2010001154. 2012001381 EUR 28. Jún 2012 29. Jún 2012
Košice Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č. 2010000646 (026/3.1MP/2010). 2012001384 EUR 01. Júl 2012 02. Júl 2012
Košice Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č. 2010000646 (026/3.1MP/2010). 2012001384 EUR 01. Júl 2012 02. Júl 2012
Košice Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č. 2010000646 (026/3.1MP/2010). 2012001384 EUR 01. Júl 2012 02. Júl 2012
Nitra ZoPNFP č. 032/4.1MP/2013 - "Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra" 170 12 1055200.25 EUR 08. Február 2013
Malacky Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 034/1.2 MP/2009: zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu "Záhorie, Malacky - odkanalizovanie 107 13650795.98 EUR 01. Marec 2013